DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

Uroczyste rozpoczęcie budowy EKOparku

Rozpoczęła się budowa pierwszego parku ekologicznego w Warszawie. Uroczyste wbicie łopaty nastąpiło 11 maja 2018 r. Podczas inauguracji prac, przedstawiciele władz miasta i dzielnicy zasadzili dąb – symbol rozpoczęcia inwestycji. Rezultaty działań, mieszkańcy zobaczą jeszcze w tym roku.

Na przestrzeni ponad 5 ha terenów pofabrycznych Ursusa, wzdłuż ulicy Gierdziejewskiego powstanie EKOpark. Ekologiczne ścieżki edukacyjne, panele solarne, naturalny plac zabaw, niecki retencyjne zbierające wodę opadową to główne elementy, które mają stworzyć jego ekologiczny charakter. Teren zostanie wzbogacony o pierwszy w dzielnicy wybieg dla psów oraz ogólnodostępne polany piknikowe.

– To obszar mocno zurbanizowany i dotychczas jednoznacznie kojarzący się z przemysłem. Między innymi z myślą o tych warszawiakach, którzy tu już mieszkają albo wkrótce zamieszkają powstaje EKOpark. Co ważne, będzie to miejsce wypoczynku, ale także rekreacji – powiedział Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy obecny na uroczystości rozpoczęcia inwestycji.

– Projekt parku dostosowaliśmy do potrzeb, które zgłaszali nam mieszkańcy. Dlatego w parku powstaną nie tylko plac zabaw i polana piknikowa, ale też wybieg dla psów i urządzenia do street workout’u. Wszystko przy jak najmniejszej ingerencji w istniejącą zieleń – powiedziała Urszula Kierzkowska, burmistrz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Natomiast zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Wiesław Krzemień zaznaczył, że nowatorski EKOpark to autorski pomysł pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy.

Zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Kazimierz Sternik podkreślił znaczenie dofinansowania budowy EKOparku ze środków unijnych i podziękował obecnej na uroczystości, zastępcy dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urszuli Świerżewskiej-Chrzan oraz Zespołowi ds. Funduszy Unijnych Urzędu Dzielnicy Ursus za wkład w realizację zadania.

Uroczystość zakończyła się miłym akcentem. Na pamiątkę, wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski otrzymał od burmistrz Ursusa Urszuli Kierzkowskiej szalik z barwami lokalnego klubu piłkarskiego KS Ursus.

Na oficjalnym otwarciu obecni byli radni Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Aneta Wachnicka oraz Robert Faliszewski, a także autorzy projektu i przedstawiciele firmy Sorted – wykonawcy inwestycji.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy, który zostanie zrealizowany do końca 2018 roku obejmuje 3,3 hektarowy teren od ul. Czerwona Droga do ul. Stanisława Leszczyńskiego. Drugi – od ul. Warszawskiej do ul. Czerwona Droga – realizowany będzie w 2019 r. I etap prac obejmie obszar 3,3 ha od wysokości ulicy Leszczyńskiego do ulicy Czerwona Droga. Park powstanie na bazie istniejącej roślinności. Nasadzone będą nowe drzewa, byliny, rośliny przywodne i gatunki łąkowe, posadzone w większych grupach. Niektóre w formie piętrowej, aby uchronić teren od zanieczyszczeń i hałasu. Do nawodnienia terenu wykorzystane zostaną wody opadowe, zbierane w nieckach retencyjnych. Teren oświetlą latarnie zasilane odnawialną energią wytwarzaną przez panele solarne. Obszar podzielony zostanie na różne sfery od dzikich łąk, aż po uporządkowane trawniki umożliwiające wypoczynek. Do dyspozycji mieszkańców oddana zostanie siłownia plenerowa, plac zabaw oraz stacjonarna toaleta.

Realizacja II etapu obejmującego teren między ulicami Czerwona Droga i Warszawską, planowana jest na 2019 rok. W tej części parku powstanie wybieg dla psów, polana do grillowania oraz miejsce do ćwiczeń na drążkach, tzw. street workout. W planie uwzględniono niewielki parking dla gości.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach „Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Realizacja inwestycji: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Koszt budowy to blisko 10 mln zł.

Na czym polega ekologiczność parku?

 • Park sprzyja obcowaniu z przyrodą dzięki organizacji przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej – otwarte polany piknikowe.

 • Wykorzystywanie wody opadowej do nawadniania terenu – system niecek retencyjnych.

 • Stworzenie placów zabaw dla dzieci z surowców naturalnych

 • Tworzenie ekologicznych ścieżek edukacyjnych z punktami informacyjnymi dot. istniejących na tym terenie elementów flory i fauny.

 • Przeprowadzone badania dr P. Sikorskiego (wykładowca SGGW) wskazują, iż ilość gatunków roślin powinna wzrosnąć dwukrotnie, co zwiększy udział roślin rodzimych.

 • Wykorzystanie do budowy ciągów komunikacyjnych materiałów w technologii mineralnej (przepuszczalnych, składających się z wysokiej jakości kamieni naturalnych, grysów oraz lepiszcza ekologicznego). Zastosowanie nawierzchni całkowicie przyjaznej środowisku naturalnemu.

 • Zastosowanie elementów małej architektury z najprostszych materiałów (drewno, stal ocynkowana) przy zastosowaniu niezbędnego minimum ich obróbki w trakcie procesu produkcyjnego.

 • Wykorzystanie materiałów recyklingowych do tworzenia podbudowy ścieżek czy budowy murków oporowych.

 • Wprowadzenie systemu zasilania poprzez pozyskiwanie energii słonecznej z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych (panele solarne). Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.


MS 10/2018, 24 maja 2018