DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Prezentacja najnowszych wyników badań* uczestnictwa w kulturze w Warszawie

Białołęka i Ursus z najwyższym poziomem uczestnictwa mieszkańców w kulturze

Jak warszawiacy uczestniczą i nie uczestniczą w kulturze? Odpowiedzi poznaliśmy 28 maja w sali im. S. Kisielewskiego w PKiN. Wyniki to ważna inspiracja i drogowskaz dla wszystkich, którzy tworzą ofertę kulturalną Warszawy i chcą lepiej rozumieć swoją publiczność.

Program Rozwoju Kultury w Warszawie do 2020 roku ma na celu między innymi zwiększanie uczestnictwa w kulturze. Właśnie w ramach tego programu w ostatnim kwartale 2017 roku na zamówienie Urzędu m.st. Warszawy przeprowadzone zostało badanie „Jak warszawiacy uczestniczą i nie uczestniczą w kulturze?” Badanie zostało przeprowadzone z 8700 warszawiakami wybranymi losowo. Z ankietowanymi przeprowadzono wywiady kognitywne. Wyniki można odnosić do wszystkich mieszkańców Warszawy, którzy mają co najmniej 15 lat.

Ursus powyżej średniej warszawskiej

Wyniki zadziwiły samych twórców badania. Najwyższą obecność podczas wydarzeń kulturalnych (chodzi o seanse, spektakle, koncerty, wystawy) w ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowały dzielnice: Białołęka (aż 78%) oraz Ursus (76%) i  Wesoła (72%). Gołąbki, Szamoty, Niedźwiadek mogą poszczycić się frekwencją w wysokości 75%, a Skorosze i Czechowice – 77%. Warto podkreślić, że takie wyniki sytuują Ursus powyżej średniej warszawskiej, która wyniosła 61%. Najgorzej wypadły: Targówek (47%), Wola (51% ) i Bielany (55%). Chęć uczestniczenia (częściej) w wybranych praktykach kulturalnych deklaruje 76% badanych. Wskazują oni również na 14 barier. Najczęściej wymieniane przeszkody to brak czasu, zmęczenie, za duże koszty, chęć spędzenia czasu inaczej, brak interesujacej oferty/repertuaru, niedogodne terminy/godziny. Warto również zwrócić uwagę, że w badaniu poszerzono pojęcie korzystania z kultury. Zakwalifikowano do uczestnictwa nie tylko bezpośredni udział w wydarzeniach, ale i za pośrednictwem TV, Internetu i innych nośników. Dzięki takiemu podziałowi udało się zbadać, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy największą popularnością w odbiorze kultury cieszyło się oglądanie filmów i seriali (95%). 57% słuchało muzyki. 54% czytało lub słuchało literaturę. 29% oglądało lub słuchało przedstawienia. Wystawy obejrzało jedynie 19%. W żadnym typie kulturalnego wydarzenia nie wzięło udziału aż 40% badanych.


10 segmentów wśród warszawiaków

Proponowanie wszystkim takiej samej oferty kulturalnej, w taki sam sposób, nie byłoby skuteczne. Poszerzenie grona uczestników może wymagać innych działań, niż te których potrzebują osoby już zaangażowane. Dlatego zespół badawczy dokonał tzw. segmentacji. Ten rodzaj badania pozwolił wyłonić z większej zbiorowości „segmenty”, czyli grupy, które składają się z podobnych osób. Dzięki temu do poszczególnych grup można dobrać odpowiednie działania.  Analiza zebranych danych pozwoliła wyróżnić wśród warszawiaków 10 segmentów. W badaniu brano pod uwagę kulturę artystyczną: oglądania filmów, seriali, przedstawień i wystaw, słuchania muzyki, czytania i słuchania literatury. Uwzględniono również uprawianie własnej twórczości i udział w zajęciach artystycznych. Badanie obejmowało także angażowanie w aktywność kulturalną dzieci przez ich opiekunów. Wyłonione grupy w stolicy to: Tradycyjni nieuczestnicy (22%), Towarzyscy nieuczestnicy (7%), Niewzruszone (9%), Masowi konsumenci (18%), Konwencjonalni bibliofile (11%), Odkrywcy (12%), Dzieciosterowne (5%), Kulturalne specjalistki (4%), Superkulturalni (9%), Indywidualni koneserzy (3%).

 

W Ursusie najwięcej „Kulturalnych specjalistek”

Poszczególne segmenty nie są w Warszawie rozmieszczone równomiernie. W Dzielnicy Ursus  tzw. „Kulturalne specjalistki” mają większy udział niż gdzie indziej. Angażują się w wiele różnych dziedzin kultury artystycznej. Poświęcają czas również na szereg innych aktywności. Są wciąż zajęte, ale zainteresowane dalszym pogłębianiem kontaktu ze sztuką. To bywalczynie instytucji kultury. W uczestnictwo w kulturze artystycznej chętnie włączają dzieci. Tradycyjni nieuczestnicy stanowią szczególnie dużą część mieszkańców Targówka, Wawra oraz Woli i Bemowa. Towarzyscy nieuczestnicy skupiają się na Żoliborzu i Ochocie. Niewzruszone są ponadprzeciętnie liczne wśród mieszkańców Wilanowa, Masowi konsumenci – Wesołej, a Konwencjonalni bibliofile – Białołęki. Odkrywcy i Dzieciosterowne mają większy niż gdzie indziej udział na Ursynowie, Superkulturalni w Śródmieściu. Indywidualnych koneserów jest natomiast rekordowo wielu wśród mieszkańców Wesołej i Włoch.

 

Wydatki na kulturę

W badaniu porównano, jaką część łącznej kwoty przeznaczanej przez mieszkańców Warszawy na kulturę wydaje każdy z segmentów. Uwzględniono sumę, którą w miesiącu poprzedzającym udział w badaniu jego uczestnicy wydali na oglądanie filmów, przedstawień i wystaw, poznawanie literatury i słuchanie muzyki. Kulturalne specjalistki oraz Superkulturalni wydają więcej, niż wynikałoby to z ich liczebności, jak również angażują się w wiele różnorodnych dziedzin, a zarazem wyrażają dużą chęć częstszego uczestnictwa. Im większe zaangażowanie w kulturę artystyczną, tym większa chęć częstszego z nią kontaktu.

 

Co dalej?

Przedstawiciele Biura Kultury obiecali, że wkrótce zainteresowane osoby mogą otrzymać uszczegółowiony raport z segmentacji zawierający portrety segmentów na tle ogółu mieszkańców Warszawy. I instytucjach kultury na jesieni mają odbyć się pilotażowe warsztaty. Mają trwać także prace nad programowaniem polityki kulturalnej w oparciu o dane przestrzenne: programy do Strategii # Warszawa 2030.

 

Agnieszka Gorzkowska

MS 11/2018, 14 czerwca 2018

 

Więcej danych związanych z badaniem można znaleźć:

http://kulturalna.um.warszawa.pl