DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Rewitalizacja miejskich terenów zielonych nabiera tempa

Kolejne miejskie parki i zieleńce poddano odnowie. Jak już wcześniej informowaliśmy Piastów przystąpił do realizacji dużego projektu rewitalizacji terenów zielonych. W ramach projektu nasadzonych zostanie niemal 400 drzew i prawie 40 tys. m2 krzewów. Trwają już prace rewitalizacyjne na Placu Zgody i Placu Słonecznym.

Z końcem kwietnia Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski podpisał kolejne umowy na zagospodarowanie wybranych terenów zieleni w naszym mieście – trzy z firmą Sorted Sp. z o. o. Wartość zawartych umów to:

  • I część zamówienia       – 1 382 705,21 zł brutto

  • II część zamówienia      – 788 740,52 zł brutto

  • IV część zamówienia     – 847 292,51 zł brutto

 

Prace na terenach zielonych rozpoczęte na początku maja 2018 roku:


CZĘŚĆ I:

Obiekt 1. Zespół parkowy przy ul. 11 Listopada – Nasadzenia drzew, krzewów i bylin, mała architektura.

Obiekt 2. Park im. Bogny i Jerzego Sokorskich – Nasadzenia drzew, krzewów i bylin, mała architektura.

 

CZĘŚĆ II:

Obiekt 1. Zieleniec przy ul. Warszawskiej – Nasadzenia drzew, krzewów i bylin, mała architektura.

Obiekt 2. Park przy ul. St. Kostki

– Nasadzenia drzew, krzewów i bylin, mała architektura.

 

CZĘŚĆ IV:

Obiekt 1. ul. Harcerska, ul. Kosińskiego – Nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Obiekt 2. ul. E. Orzeszkowej – Nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Obiekt 3. fragment ul. ks. J. Popiełuszki – Nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Obiekt 4. fragment ul. H. Sienkiewicza (od Al. Jerozolimskich do ul. Dworcowej)

 

Przypominamy, że wszystko to odbywa się w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Powierzchnia przestrzeni objętej projektem wyniesie prawie 12 ha, w tym powierzchnia terenów zielonych to niemal 11 ha.

Prawie 5,5 mln zł na realizacje tego dużego projektu Piastów otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowana wartość całego projektu to około 6,5 mln zł.

Marta Romanowska i Anna Lorens

MS 11/2018, 14 czerwca 2018