DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Rajd Szlakiem Naszej Historii – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

W sobotę, 21 kwietnia – w Ursusie, Włochach, Okęciu, Raszynie, Falentach, Sękocinie, Lesznowoli, Magdalence, Walendowie, Opaczy, Pęcicach, Pruszkowie, Żbikowie, Piastowie, Ożarowie Mazowieckim, Ołtarzewie, Pilaszkowie, Umiastowie, Borzęcinie Dużym i Izabelinie można było spotkać uczestników XXXIII edycji Rajdu Szlakiem Naszej Historii – imprezy plenerowej, będącej ewenementem na skalę Polski – odbywa się nieprzerwanie od roku 1986.

Po raz trzydziesty trzeci w trasę

Kilkuosobowe grupy, z plakietkami okolicznościowymi przypiętymi w widocznych miejscach, zaopatrzone w mapy – to rajdowe patrole. Żeby wziąć udział – trzeba było zgłosić się, w podanym terminie, do organizatorów. Najwięcej było patroli ze szkół – podstawowych (także z klasami gimnazjalnymi), liceów, ale dzielnie trasę pokonywały też przedszkolaki (w tym dwie grupy – Niedźwiadki” i „Uszatki” z Przedszkola nr 168 „Misiowa Gromadka” z Ursusa). Były indywidualne patrole rodzinne.

Trasę można było pokonać pieszo (ten wariant wybrało najwięcej uczestników), rowerem lub samochodem. Jej długość była dostosowana do wieku i wariantu. Przedszkolaki i dzieci z klas I–III miały do pokonania ok. 5 km, uczniowie z klas IV–VI 8–9 km, a grupy starsze 12–15 km. Patrole rowerowe z klas V–VI – 15 km, a grupy starsze – 25–35 km. Patrole samochodowe – do 60 km. W przypadku patroli rodzinnych długość trasy ustalali rodzice. Dzieciom ze szkół podstawowych musiał towarzyszyć dorosły opiekun, najczęściej był nim rodzic. Zgłoszone wcześniej patrole przybywały na wyznaczone miejsca startu. Tam, po rejestracji, otrzymaniu plakietek i map, wyruszały w trasę. Po dotarciu do czterech ustalonych punktów wracały na miejsce startu. Każdy uczestnik patrolu powinien zachowywać się na trasie godnie.

 

„1918–2018 – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”

Tegoroczny rajd odbył się pod hasłem „1918–2018 – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 – Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W jego uchwale czytamy: 11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Z tej okazji powstało i powstaje w naszym kraju wiele patriotycznych inicjatyw. Hasło XXXIII edycji Rajdu Szlakiem Naszej Historii także podkreśla to wielkie, dla naszego narodu, wydarzenie. Każdego roku rajdowi towarzyszy inny motyw przewodni.

W 2012 roku, podczas XXVII edycji, hasło brzmiało: „Armia Krajowa – podziemnymi siłami zbrojnymi w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego”. Był to ostatni Rajd, którego głównym koordynatorem był jego inicjator – por. hm. Jan Cierliński. 7 grudnia 2012 r. odszedł na wieczną wartę. Rajd w roku 2013 był wyrazem pamięci dla Jego osoby. Jemu poświęcono hasło – „Porucznik hm. Jan Cierliński – żołnierz Armii Krajowej – twórca i organizator Rajdu Szlakiem Naszej Historii – propagator wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej”. Od tego roku został również patronem Rajdu. W roku 2014 hasłem było – „Polskie Państwo Podziemne – jedyne takie konspiracyjne Państwo w okresie II wojny światowej” – było ono związane z 75-leciem powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Rok 2015 – „Rajd Szlakiem Naszej Historii – żywa lekcja historii i patriotyzmu”, 2016 – „Żołnierze wyklęci – żołnierze niezłomni”, 2017 – „Armia Krajowa – zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego – największa konspiracyjna armia w czasie II wojny światowej”. Co roku, w kwietniu (najczęściej), nieprzerwanie od ponad 30 lat, bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy Rajdu wyruszają ku miejscom pamięci.

 

Zaczęło się od Ursusa

Pierwszy raz na trasę Rajdu wyruszono 19 kwietnia 1986 roku. Stało się to dzięki inicjatywie kombatantów – harcerzy Szarych Szeregów i żołnierzy Armii Krajowej, z por. hm. Janem Cierlińskim na czele, skupionych w Światowym Związku Żołnierzy AK Koło nr 6 „Helenów” z siedzibą w Ursusie. Najpierw, w roku 1981, opracowali publikacje dotyczące miejsc pamięci z Ursusa i Włoch, które warto odwiedzić. Potem pojawił się pomysł zorganizowanej formy odwiedzin tych miejsc – i tak wymyślono i opracowano zasady rajdu, który od początku nosi nazwę – „Rajdu Szlakiem Naszej Historii”. W pierwszej edycji, skierowanej do młodzieży szkolnej i środowisk harcerskich z Ursusa i Włoch, wzięło udział ok. 200 osób. Kolejne gromadziły coraz większą liczbę uczestników. W roku 1993 obszar Rajdu powiększył się o Piastów i Pruszków. Później dołączyły Ożarów Mazowiecki, Raszyn, Lesznowola, Stare Babice, Izabelin. Przez długi czas w Rajdzie mogły brać udział tylko patrole ze szkół. Dzisiaj na trasy wyruszają zespoły rodzinne, a także grupy znajomych. Wśród nich musi znajdować się chociaż jedna osoba dorosła. Patrol może składać się z minimum 3 i maksymalnie 10 osób.

 

Patron

Od 2013 r. Rajd Szlakiem Naszej Historii nosi imię porucznika Jana Cierlińskiego ps. „Wicher”, harcmistrza ZHP, twórcy i Honorowego Komandora Rajdu. Pan Jan podczas II wojny światowej był harcerzem Szarych Szeregów, a następnie żołnierzem Armii Krajowej, brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie zajmował się badaniem historii Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, pełnił funkcję Prezesa Koła Nr 6 „Helenów” Światowego Związku Żołnierzy AK, a poprzez zainicjowanie i organizację Rajdu Szlakiem Naszej Historii dbał o świadomość historyczną kolejnych pokoleń Polaków. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej i Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Mieszkał w Ursusie. Zmarł 7 grudnia 2012 roku w wieku 86 lat. Jego mogiła, na cmentarzu parafialnym przy ul. Ryżowej, jest jednym z punktów, do którego docierają uczestnicy kolejnych edycji Rajdu.

Impreza historyczno-turystyczna

Rajd Szlakiem Naszej Historii – to z jednej strony wydarzenie historyczno-patriotyczne, z drugiej impreza turystyczno-sportowa. Uczestnicy odwiedzają miejsca pamięci, od wolontariuszy dowiadują się o ich historii, oddają hołd tym, którzy poświęcili swoje życie dla niepodległości Ojczyzny. Z drugiej – jest to propozycja spędzenia wolnego czasu, okazja do obserwowania budzącej się wiosennej przyrody (szczególnie piękny, tegoroczny – bardzo ciepły i słoneczny kwiecień), i odkrycia miejsc, w pobliżu których uczestnicy mieszkają, ale nigdy tam nie byli. Przez ostatnie lata zwiększyła się liczba uczestników Rajdu. Rekordowym pod tym względem był rok 2014 – 6,5 tys. osób (uczestnicy patroli, organizatorzy i wolontariusze). W roku ubiegłym zarejestrowano prawie 5 tys. Liczba uczestników tegorocznej edycji będzie znana pod koniec maja. Z każdym rokiem zwiększa się udział rodziców i opiekunów oraz młodzieży starszej opiekującej się miejscami pamięci i przekazującej swą wiedzę uczestnikom. W pierwszych latach wszystkie punkty Rajdu były obsługiwane przez członków Armii Krajowej. Z czasem zostawało ich coraz mniej. Zaczęli zastępować ich harcerze i uczniowie delegowani przez koordynatorów szkolnych. Bardzo powiększył się też obszar objęty Rajdem. Na początku wyznaczano trasy piesze, z czasem pojawiły się rowerowe i samochodowe.

Koordynator

Głównym koordynatorem, od początku istnienia Rajdu, jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Nr 6 „Helenów” z siedzibą w Ursusie – DK Kolorowa, reprezentowany przez Prezesa. Do roku 2012 – był nim wspomniany por. hm. Jan Cierliński. Od 2013 r. jego obowiązki przejął p. Mirosław Bortniczuk – wcześniej uczestniczący w Rajdzie razem z córkami. Podlegają mu koordynatorzy regionalni, a im koordynatorzy z placówek oświatowych.

 

Mapa

Uczestnicy tegorocznej edycji Rajdu wyruszali na trasę zaopatrzeni w okolicznościowe znaczki i nowe mapy (w Ursusie dzięki tutejszym – Urzędowi Dzielnicy i Hufcowi ZHP). Na froncie mapy, pod symboliczną tablicą, umieszczono czerwone róże, a na górze znaczek i hasło Rajdu. Na mapie, w skali 1:20 000, zaznaczono miejsca pamięci na szlaku: Ursusa, Włoch, Magdalenki, Michałowic, Ożarowa Mazowieckiego, Piastowa, Pruszkowa, Raszyna i Starych Babic. Z tyłu – lokalizacje i nazwy obiektów oraz numery, pod jakimi zostały zaznaczone na mapie.

Organizatorzy

Do zorganizowania tegorocznej XXXIII edycji Rajdu Szlakiem Naszej Historii przyczynili się: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Nr 6 „Helenów”, Koło Nr 6 „Piechocin”, Koło Nr 7 „Jaworzyn” i Środowisko „Grupy Kampinos” oraz pozostałe organizacje i instytucje wchodzące w skład Zespołów Terenowych Rajdu: Środowisko Kombatantów 7 pp. AK „Garłuch” i Bazy Lotniczej „Łużyce”, Związek Sybiraków, Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych – Koła: Ursus, Włochy, Okęcie oraz Koło Lotnicze, Harcerskie Kręgi Seniorów i Starszyzny Harcerskiej oraz Komendy Hufców ZHP: Ursus, Piastów, Pruszków i Ożarów Mazowiecki, a także Wydziały Oświaty, Kultury i Sportu – Dzielnicy Ursus i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i miasto Pruszków oraz Miejskie i Gminne Ośrodki Kultury z Piastowa, Raszyna, Lesznowoli i Ożarowa Mazowieckiego.

 

Tekst i zdjęcia: Wojciech Grzesik

Zdj. UD Ursus

MS 9/2018, 9 maja 2018

Licznik gości

  • Odsłon łącznie: 0