DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Oficyna wydawnicza Książnicy Pruszkowskiej informuje, że ukazała się nasza najnowsza publikacja.


Bogusława Bożena Kępkowska

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

na terenie Pruszkowa i powiatu pruszkowskiego

1916–2016 16×23 cm, 111 stron [16] stron, fotografie, oprawa twarda, szyta ISBN 978-83-62144-56-3

 

Jubileusz 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, który obchodzono w roku 2016 to okazja do refleksji nad historią i współczesnością polskiej oświaty.

Czas zaciera ślady, fakty idą w zapomnienie. Z zachowanych dokumentów, protokołów z posiedzeń Zarządu Oddziału ZNP w Pruszkowie, z okresowych sprawozdań, kronik oraz źródeł archiwalnych zachowanych w Archiwum ZG ZNP w Warszawie oraz w Archiwum Oddziału Powiatowego ZNP w Pruszkowie, a także dzięki opracowaniom dotyczącym ruchu związkowego Autorka starała się odtworzyć w zarysie historię Pruszkowskiego Oddziału ZNP.

Historia ZNP – organizacji pracowników oświaty i nauki – to przede wszystkim historia działalności konkretnych ludzi, ofiarnych działaczy społecznych, którzy byli entuzjastami tej pracy, przyjaciółmi dzieci i młodzieży, którą uczyli i wychowywali. Zasłużyli się nie tylko swojej organizacji związkowej, ale także polskiej szkole, oświacie, nauce i kulturze. Służyli swojej ojczyźnie. Wielu zapłaciło za to cierpieniem i życiem.

Zamiarem Autorki było rzetelne przedstawienie faktów i działań związkowych zespołów i ludzi, którym przyszło żyć i działać w konkretnych warunkach historycznych i w określonych uwarunkowaniach społeczno-politycznych. Byli oni działaczami swoich czasów.

Z takiego dystansu należy oceniać ich działania, ograniczone możliwości

i osiągane wyniki.

Nauczyciele-związkowcy zapisali chlubną kartę w dziejach oświaty pruszkowskiej i mazowieckiej.

Trzeba zadbać o to, aby dokonania poprzedników utrwalić w pamięci współczesnych i przekazać przyszłym pokoleniom nauczycieli.

 

MS 12/2018, 28 czerwca 2018