DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Jubileuszowy wernisaż Klubu Plastyka „Walor” w murach „Kolorowej”

W 2018 r. przypada jubileusz 30-lecia Klubu Plastyka „Walor”. Tworzy go grupa osób, niestrudzonych artystów pasjonatów, działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie, nad którą artystyczną opiekę sprawuje profesor zwyczajny ASP Ryszard Sekuła, a instruktorem jest artysta plastyk Aneta Stosio. W ramach tej rocznicy zorganizowane zostały wystawy zarówno poszczególnych artystów z Klubu: Anety Sawickiej, Marka Strójwąsa i Michała Karasińskiego, jak również wspólna wystawa przed piastowskim MOK-iem z okazji Dni Piastowa 2018. W ten cykl pięknie wpisuje się aktualna wystawa malarstwa i rysunku członków „Waloru” w Domu Kultury „Kolorowa” Ośrodka Kultury Arsus, której wernisaż odbył się 25 maja 2018 r.

W przyjemny ciepły wieczór gości przywitała kurator wystawy, Katarzyna Ludwiczak: „To już kolejna wystawa wybranych prac członków Klubu «Walor» w tym roku”. Następnie przywitała ona licznie zgromadzonych gości, w tym dyrektorkę MOK-u w Piastowie, Wandę Przybylak, profesora Ryszarda Sekułę, Anetę Stosio, a także obecnych artystów wystawiających swoje prace, członków Klubu „Walor”: Michała Karasińskiego, Jadwigę Pilińską, Łukasza Rudnickiego, Julię Samoraj, Annę Sawicką, Marka Strójwąsa, Grażynę Piotrowską, Ireneusza Wierzbowicza, Agnieszkę Wiszniewską-Matyszkiel, Barbarę Zdrojową i Danutę Zyśk. Należy dodać, że nieobecnego Sławomira Bielewicza reprezentowała jego matka, a prace Stanisława Zwierzyńskiego ukazane są post mortem.

Kolejny mówca, prof. Sekuła, ciekawie wprowadził zebranych w klimat wystawy: „Prace zostały wybrane bez jakiegoś specjalnego scenariusza. Są to różne formaty, obrazy nie były dobierane pod jakimś szczególnym kątem. Wydawało nam się, że z tych dobrych prac, które artyści nam zaproponowali, wybraliśmy najlepsze – pejzaże, portrety oraz kilka martwych natur. Dzięki temu widać wielostronność tego, co was – artystów – interesuje”.

Na rozpoczętej wystawie można podziwiać dorobek grupy „Walor” – obrazy wykonane techniką olejną i pastelową. Tematyka prac jest bardzo różnorodna: pejzaże, krajobrazy z elementami architektonicznymi, martwe natury, gdzie ważna jest głównie kompozycja, a także portrety. Każdy widz znajdzie coś dla siebie – w pracach ukazanych w „Kolorowej” mieszają się temperamenty i style malowania. Poszczególny artysta stara się w twórczości wyrazić siebie, swoje spojrzenie na kompozycję, kolor, ruch czy światłocień. Widać też różnorodne faktury – jeden artysta uderza zamaszyście pędzlem, a inny kładzie farbę subtelnie i delikatnie.

Wernisaż wzbogacił nastrojowy koncert wiolonczelowy Anety Stefańskiej, która z wyczuciem wykonała wybrane utwory klasyczne.

 

O Klubie Plastyka „Walor”

Historia Klubu Plastyka „Walor” sięga roku 1988. Swoje powstanie grupa zawdzięcza instruktorce malarstwa, Teresie Gierasze, dzięki staraniom której w 1989 r. odbył się pierwszy plener członków Klubu w podwarszawskich Pęcicach, a już rok później miała miejsce wystawa poplenerowa. Do Klubu chętnie przystąpiły pełne pasji osoby, chcące doskonalić swój warsztat malarski. W 1990 r. nadano mu nazwę „Walor” i wtedy do współpracy udało się pozyskać jako konsultanta i opiekuna artystycznego, wybitnego artystę, wykładowcę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. Ryszarda Sekułę, który tak wspomina początki Klubu: „Ja się urodziłem w Piastowie i 30 lat temu zaproponowano mi, czy nie pojawiłbym się w Klubie, ja byłem wtedy młody – nawet doktoratu nie miałem. Później mieszkałem na Żoliborzu, ale uznałem, że jak się już zdecydowałem na współpracę, to powinienem być konsekwentny i przyjeżdżałem – z poczucia takiego patriotyzmu lokalnego”. Ta współpraca z profesorem, kilkuletnim dziekanem Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie trwa do dnia dzisiejszego i przyniosła niezwykłe efekty. Klub „Walor” rozwija się prężnie i oprócz cyklicznych zajęć warsztatowych w pracowni MOK-u zaczął też współpracować z innymi ośrodkami kultury, a jego członkowie biorą udział w wielu wystawach zbiorowych i konkursach plastycznych, mają także wystawy indywidualne oraz organizują cieszący się dużym zainteresowaniem Przegląd Twórczości Plastycznej „Interpretacje”.

Od 2003 r. prowadzeniem Klubu w MOK-u zajmuje się Aneta Stosio – mgr sztuki i absolwentka Wydziału Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Swoją działalność „Walor” zawdzięcza również wsparciu i zrozumieniu dyrektorów MOK-u w Piastowie: Zdzisławy Zielińskiej oraz jej następczyni Wandy Przybylak.

Na zajęciach klubowych każdy uczestnik dostaje problem do rozwiązania lub zadanie do ćwiczenia kompozycji, a ponadto tematy do pracy własnej poza zajęciami. Profesor Sekuła nadmienił, że członkowie grupy są w różnym stopniu zaawansowani pod względem techniki malarskiej, a ich prace mają odmienną stylistykę. Zajęcia odbywają się jedynie przed południem, przez co uczęszczają na nie przede wszystkim osoby dorosłe. Profesor zwrócił uwagę na pewne mankamenty organizacyjne wynikające z takiego harmonogramu: „Warunki lokalowe są takie, że nie ma już miejsca na warsztaty po południu, gdyż w tej samej sali odbywają się także inne zajęcia. Ja, mój kolega Łukasz Rudnicki i Aneta Stosio mamy odpowiednie i wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, aby uczyć dzieci i młodzież. Jako członkowie jury bierzemy choćby udział w różnych konkursach plastycznych i oceniamy prace dzieci. Krótko mówiąc – potrafimy pracować z osobami, które są na różnym etapie poznawania języka plastycznego. Od lat z kolejnymi burmistrzami Piastowa rozmawiam, że przydałoby się miejsce, gdzie można by korzystać z pracowni dłużej, tak by na zajęcia przychodziły również osoby młodsze”.

Trzymamy więc kciuki za przyszłość Klubu Plastyka „Walor” i kontynuację jego 30-letniej tradycji, tak by na kolejnym jubileuszu nie zabrakło również wielu nowych twarzy.

Tymczasem naprawdę warto przyjść na wystawę jubileuszową prac artystów z Klubu Plastyka „Walor” w DK Kolorowa i dać się porwać różnorodności stylów, faktur i kolorów. Być może wiele osób zainspirują ludzie tworzący z pasją i zaangażowaniem. W niektórych przypadkach mamy tu do czynienia z pracami dojrzałych artystów, którzy wiedzą, w którą stronę podążają, a w innych ze świadectwami poszukiwań własnego wyrazu plastycznego – niemniej jednak ze wszystkich obrazów biją przede wszystkim pozytywne emocje i wielka radość kreacji.

Prace wystawione w „Kolorowej” można oglądać do 15 czerwca 2018 r., a jeszcze tego samego dnia w ramach obchodów jubileuszu „Waloru” odbędzie się w MOK-u w Piastowie wspólna wystawa prac Julii Samoraj, Ireneusza Wierzbowicza, Jadwigi Pilińskiej i zmarłego Stanisława Zwierzyńskiego. Planowane są także m.in. dwie kolejne wystawy – poplenerowa całej grupy, jak również trojga artystów: Ryszarda Sekuły, Łukasza Rudnickiego i Anety Stosio.

Tekst i zdjęcia: Anna Zgutka

MS 11/2018, 14 czerwca 2018