DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Gmina Ożarów Mazowiecki liderem

Potwierdzeniem dynamicznego rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki są wyniki rankingów podsumowujących poprzedni rok. Po raz kolejny jesteś­my zwycięzcami regionalnych edycji rankingów – Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w kategorii gmina miejsko-wiejska oraz Dynamika wzrostu liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców w okresie 2003–2016. Zajęliśmy również drugie miejsce w rankingu finansowym samorządu terytorialnego.

Od prawie dziesięciu lat Gmina Ożarów Mazowiecki znajduje się w pierwszej dziesiątce rankingu dotyczącego zrównoważonego rozwoju. Od dwóch lat niezmiennie jesteśmy zwycięzcami obydwu rankingów regionalnych dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Rankingi regionalne

Tradycyjnie już rankingami samorządowymi w województwie mazowieckim dotyczącymi zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego zajmują się naukowcy z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, z pomysłodawcą i autorem tych rankingów prof. dr hab. inż. Eugeniuszem Sobczakiem na czele. Rankingi powstają co roku w oparciu o analizę wskaźników, które obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Są to między innymi wydatki inwestycyjne, odsetek mieszkańców z dostępem do kanalizacji ścieków komunalnych, odsetek dochodów własnych w budżecie. Wyniki rankingu są opracowywane na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Ranking obrazujący dynamikę wzrostu liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców w okresie 2003–2016 to kolejne zestawienie, gdzie drugi rok jesteśmy na pierwszym miejscu na Mazowszu wśród gmin miejsko wiejskich. Wynik jest konsekwencją rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminie oraz rosnącej liczby mieszkańców. Ludzie, którzy wybierają Ożarów Mazowiecki na miejsce do życia, to głównie trzydziesto- i czterdziestolatkowie aktywni zawodowo, z dziećmi.

Konferencja

10 maja w Warszawie, na UKSW odbyła się konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy JST”, podczas której ogłoszone zostały wyniki rankingów oraz przeprowadzono dwie debaty poświęcone politykom – spójności po 2020 r. i polityce miejskiej – wyzwaniach, doświadczeniach i inspiracjach w tym obszarze oraz finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

Debaty miały na celu przypomnienie, że od 1 stycznia br. Unia Europejska traktuje Mazowsze nie jako jeden spójny i dynamiczny region, ale dwie odrębne jednostki statystyczne. Województwo mazowieckie, stanowiące dotychczas jedną jednostkę, zostało podzielone na: region Warszawski stołeczny – obejmujący Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami: legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, wołomińskim, grodziskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim oraz region Mazowiecki regionalny – obejmujący pozostałą część województwa mazowieckiego. Będzie to miało istotne znaczenie w zakresie korzystania z funduszy unijnych po 2020 r.

Ranking finansowy

Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła również 2 miejsce w Polsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za rok 2016. Wyniki zostały ogłoszone podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie. Ranking przygotowywali specjaliści z Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Powyższe lokaty świadczą między innymi o tym, że wyznaczone i realizowane kierunki rozwoju gminy są prawidłowe i wpływają pozytywnie na wszystkie obszary rozwojowe.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

MS 10/2018, 24 maja 2018