DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

WYBORY SAMORZĄDOWE
21 października 2018 r.

1 marca 1951 r. w mokotowskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej strzałami w tył głowy zostali zamordowani przywódcy IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – ppłk. Łukasz Ciepliński i jego towarzysze walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji antykomunistycznej. W 2010 roku Prezydent Lech Kaczyński wystąpił z inicjatywą ustawodawczą i rok później dzień 1 marca został ustanowiony Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych i ogłoszony świętem państwowym.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

II wojna światowa zakończyła się 8 maja 1945 r., ale dla Polski jej skutki to utrata Kresów Wschodnich, czyli większości obszaru, który Armia Czerwona zajęła we wrześniu 1939 r. Zmiany terytorialne Polski zostały ustalone na konferencjach Wielkiej Czwórki w Poczdamie i Jałcie. Odzyskaliśmy co prawda Pomorze, Gdańsk i Mazury, ale ostatecznie obszar Polski zmniejszył się z 388 tys. do 312 tys. km2. W tej nowej Polsce rządziły władze komunistyczne, zależne od Związku Radzieckiego.

Ostatni Żołnierze Wyklęci polegli w latach sześćdziesiątych

Część żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych nie złożyła broni i stawiała opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR. Przez szeregi podziemia niepodległościowego po zakończeniu II wojny światowej przewinęło się ponad sto tysięcy ludzi. Dla wielu z nich ta beznadziejna walka trwała wiele lat. W walkach zginęło ponad 8 i pół tysiąca żołnierzy podziemia, 5 tysięcy skazano na karę śmierci, przeszło 20 tys. poniosło śmierć w obozach i więzieniach. Ostatni z Żołnierzy Wyklętych – Józef Franczak ps. „Lalek” zginął w obławie k/Kozic Górnych pod Piaskami w woj. lubelskim 21 października 1963 r.


Uhonorowani po latach

Po 67 latach od egzekucji ppłk. Cieplińskiego, 1 marca 2018 r. na dziedzińcu więzienia przy ul. Rakowieckiej 37, w którym za rok ma być otwarte Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, odbyły się uroczystości państwowe. Wzięli w nich udział weterani – członkowie podziemia antykomunistycznego, Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, dyrektor Muzeum  Jacek Pawłowicz, członkowie rządu, Senatorowie, Posłowie, przedstawiciele organizacji kombatanckich, przedstawiciele służb mundurowych i mieszkańcy stolicy.

Miejsce kaźni niezłomnych żołnierzy

Więzienie zyskało ponurą sławę w okresie stalinizmu, gdy komunistyczna bezpieka we współpracy z NKWD więziła w nim, katowała i mordowała żołnierzy AK i powojennego podziemia niepodległościowego. To właśnie przy Rakowieckiej więziono gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil, ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług, mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko, mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, rtm. Witolda Pileckiego ps. Witold.

Cześć i chwała bohaterom

Prezydent Duda złożył kwiaty pod ścianą straceń. Następnie w emocjonalnym przemówieniu dziękował za wolną Polskę. – W tym chyba najstraszniejszym w naszym kraju miejscu walki do końca o niepodległą i suwerenną Rzeczpospolitą. W miejscu, gdzie ludzie wierni złożonej żołnierskiej przysiędze i wierni swoim przekonaniom do końca nie zgadzali się z tym, że zachodni alianci sprzedali Polskę i zgodzili się na postanowienia Jałty, Teheranu i Poczdamu, na oddanie nas pod władanie sowieckiego imperium. Prezydent dziękował tym, którzy odzyskali niepodległość, którzy walczyli w 1920 roku i tym, którzy walczyli potem w 1939 roku i ich dzieciom z podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej, którzy obecnie „dają młodym świadectwo”. (...) – Dzięki nim właśnie to pokolenie, które zginęło – nie zginęło na marne, bo dzisiaj młodzi mają tego samego ducha, właśnie dzięki nim, dzięki ich pamięci, dzięki ich przykładowi – mówił. – Dzisiaj oddajemy cześć tym, co polegli, tym co cierpieli, tym co przeżyli. Podziękował również wszystkim, którzy przyczyniają się do powstawania Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. – Musimy młodym pokazywać, jaka jest wartość wolnej Polski i co to znaczy, kiedy się Polskę traci. Cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć Niezłomnym. Niech żyje nasza wspaniała Ojczyzna, Polska! – zakończył.

Głos zabrali też w podobnym tonie minister Ziobro i dyrektor Pawłowicz. Poseł Andrzej Melak odczytał list Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Modlitwę za pomordowanych odmówił Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

Oficjalne uroczystości, wystawy i koncerty odbywały się tego dnia w wielu miastach i miasteczkach całej Polski.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS Nr 5, 15 marca 2018