DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

WYBORY SAMORZĄDOWE
21 października 2018 r.


Dzień Edukacji Narodowej


popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ono ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy – Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą „Dzień Nauczyciela”, a następnie w 1982 r. przemianowane na „Dzień Edukacji Narodowej”. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.

Uroczyste spotkanie zarządu dzielnicy Ursus z nauczycielami

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dzielnicy Ursus w piątek 13 października odbyło się spotkanie zarządu dzielnicy z nauczycielami i dyrektorami ursuskich placówek oświatowych.

Spotkanie miało uroczysty charakter. Gratulacje i podziękowanie na ręce nauczycieli i dyrektorów złożyli burmistrz Urszula Kierzkowska wraz z zastępcami  Wiesławem Krzemieniem i  Kazimierzem Sternikiem.

W spotkaniu wzięli udział także radni dzielnicy Ursus: Wanda Kopcińska – przewodnicząca komisji oświaty, Irena Jarzębak oraz Ryszard Rogal. Burmistrz Urszula Kierzkowska podczas spotkania zaprezentowała zgromadzonym plany inwestycyjne i rozwojowe placówek oświatowych w najbliższych latach, a także szczegółowo omówiła zakończone oraz trwające inwestycje.

Po oficjalnej części uroczystości odbył się koncert pt. „Jak za dawnych lat…” zawierający utwory z repertuarów przedwojennych filmów i musicali w wykonaniu solistów: Anny Nawodnej (sopran) i Piotra Rafałko (tenor).

Nagrodzeni dyrektorzy – nagroda Burmistrza Dzielnicy Ursus

1.         Renata Wilk – Przedszkole nr 168

2.         Renata Trzepizur – Przedszkole nr 194

3.         Małgorzata Rolka – Przedszkole nr 418

4.         Magdalena Grabska – Szkoła Podstawowa nr  2

5.         Ewa Gerełło – Szkoła Podstawowa nr  4

6.         Beata Olszewska – Szkoła Podstawowa nr  11

7.         Aldona Kalińska – Szkoła Podstawowa nr  14

8.         Beata Żeromska – 56 Liceum Ogólnokształcące

 

Nagrodzeni nauczyciele – nagroda Burmistrza Dzielnicy Ursus

1.         Maria Pawlaczyk – Przedszkole nr 137

2.         Jolanta Turowska – Przedszkole nr 200

3.         Wiesława Winter – Szkoła Podstawowa nr  4

4.         Katarzyna Krauschar – Szkoła Podstawowa nr  4

5.         Ewa Koszowska – Szkoła Podstawowa nr  4

6.         Małgorzata Kołacińska – Szkoła Podstawowa nr  4

7.         Lidia Jakubik – Szkoła Podstawowa nr  14

8.         Anna Kużawska – Szkoła Podstawowa nr  14

9.         Agnieszka Jaros – Szkoła Podstawowa nr  383

10.       Renata Kaczyńska – Zespół Szkół nr 42

11.       Emilia Walczak – Zespół Szkół nr 42

12.       Barbara Krajewska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15

13.       Zofia Staniszewska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15


Nagrody Prezydenta Warszawy dla nauczycieli

Również z okazji Dnia Edukacji Narodowej w poniedziałek 16 października zastępca prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński wręczył na Zamku Królewskim doroczne Nagrody Prezydenta Warszawy wyróżnianym nauczycielom i dyrektorom reprezentującym wszystkie szczeble edukacji, począwszy od przedszkola, a na liceach i technikach kończąc.

Wśród wyróżnionych nauczycieli z terenu całej Warszawy nagrody otrzymały dwie panie z Ursusa:

  • Irena Jarzębak – nauczycielka z Zespołu Szkół nr 80 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie z siedzibą przy ul. Orłów Piastowskich 47

  • Małgorzata Polkowska – dyrektor Przedszkola integracyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka przy ul. Zagłoby 11.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Sejmu, radni m.st. Warszawy, biura edukacji m.st. Warszawy, burmistrzowie warszawskich dzielnic.

Po uroczystości gratulacje wyróżnionym pedagogom z dzielnicy Ursus złożył zastępca burmistrza dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień.

Na podstawie informacji UD Ursus
MS 17/2017, 26 października 2017