DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

URSUS. Wybory do Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus

Dla kogo Rada Seniorów?

Zakończyło się głosowanie do II kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zgłoszonych zostało tylko 8. kandydatów, spośród których wyłoniono siedmioro radnych.

Wybory zostały przeprowadzone na podstawie uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Mimo, że na głosowanie było aż 8 dni (od 7 do 15 maja 2018 r.), wzięło w nim udział tylko 106 osób. Oddano 102 ważne głosy. Radnymi zostali: Barbara Banaszek, Alina Florczak, Tadeusz Kaczmarek, Wanda Sawicka, Paweł Smereczyński, Krzysztof Szczerba, Lucyna Wasilewska. W lipcu zostanie zwołana pierwsza sesja nowej Rady, na której zostanie wybrany jej przewodniczący.
W poprzedniej radzie było 12 osób z wyboru oraz po jednym przedstawicielu: Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy i Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Rada Dzielnicy Seniorów jest organem doradczym Rady Dzielnicy i reprezentuje we władzach samorządowych interesy osób starszych. Nie ma uprawnień uchwałodawczych, ale może kierować wnioski do Rady i Zarządu Dzielnicy.

Tak niskie zainteresowanie ursuskich seniorów organem, mającym ich reprezentować może budzić wątpliwości co do sensu istnienia rady. Może wynika to z niewiary w moc sprawczą Rady Seniorów? A może informacja o jej działaniach nie dociera do wielu osób? Bo znając aktywność naszych seniorów w organizacjach społecznych i kulturalnych nie wierzymy, że im się po prostu nie chce.

Jacek Sulewski

MS 12/2018, 28 czerwca 2018