DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

 

Znamy wyniki pierwszego naboru programu Kultura – Interwencje 2018

9 tys. zł dla „Arsusa”

W tej edycji programu Narodowego Centrum Kultury złożono aż 929 wniosków! Grupa ekspertów dokonała merytorycznej oceny i 17 kwietnia wyłoniła 169 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację projektów. Wśród nich pieniądze otrzyma Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.

Celem programu Kultura – Interwencje 2018 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie były w tej edycji organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Dodatkowym utrudnieniem w zdobyciu dofinansowania był fakt, że w związku z bardzo wysokim poziomem wielu nadesłanych wniosków podniesiono próg do poziomu 78 punktów. Na szczęście, projekt „Opowiem Wam Historię” autorstwa instruktorki Justyny Ścibor z „Arsusa” uzyskał potrzebną punktację. Co istotne, będzie realizowany w partnerstwie z Wawerskim Centrum Kultury dzięki zawartemu porozumieniu.

Pobudzić wyobraźnię mieszkańców

– Każda dzielnica, osiedle i zamieszkujący je ludzie mają swoje historie. Zarówno te współczesne, jak i te sięgające czasów dawniejszych. To „kopalnia” pomysłów na opowiadania, wiersze, czy nawet krótkie formy gramatyczne. Chcemy poprzez realizację projektu „Opowiem Wam Historię” pobudzić wyobraźnię mieszkańców Warszawy i okolic, spowodować, że dzielnice odległe od centrum (tak jak Ursus czy Wawer) staną się inspiracją literacką. Liczymy, że na konkurs napłyną ciekawe prace – tłumaczy autorka zwycięskiego projektu, Justyna Ścibor. Na konkursie literackim dofinansowane zadanie jednak się nie kończy. – Planujemy spotkania z historykami, artystami i innymi wartymi poznania osobami związanymi z Ursusem i Wawrem. Prace laureatów zostaną opracowane i wydane w pokonkursowej publikacji. Promocja utworów odbywać się będzie dzięki Biesiadom Literackim, które zorganizujemy w Ośrodku Kultury „Arsus” oraz w Wawerskim Centrum Kultury – dopowiada Justyna Ścibor.

Ważne postaci dla Wawra i Ursusa

Warto dodać, że do jury i oceny prac konkursowych zostaną zaproszeni Ernest Bryll (nagradzany poeta, pisarz, autor tekstów piosenek, dziennikarz, tłumacz i krytyk filmowy) oraz Maciej Wojtyszko (reżyser teatralny i filmowy, pisarz, autor sztuk także dla dzieci i młodzieży).

Cykl spotkań i prelekcji będzie okazją do osobistego poznania ważnych dla rejonu osób. Będą to, m.in.: Jerzy Domżalski (historyk od lat zajmujący się dziejami Ursusa), Ireneusz Barski (najbardziej znany fotograf dziejów Ursusa, były pracownik fabryki w Ursusie), Kazimierz Okraszewski (były pracownik ZM Ursus, przewodnik zakładowy, obecnie nauczyciel), Łukasz Maurycy Stanaszek (antropolog, archeolog, badacz i odkrywca Urzecza – podwarszawskiego mikroregionu etnograficznego), Barbara Wizimirska (społecznie pracuje w Falenickim Towarzystwie Kulturalnym i Klubie Falenica; autorka książek o Falenicy i sztuk teatralnych), Paweł Ajdacki (prezes PTTK, autor książek o Ziemi Otwockiej, historyk i wykładowca).

Zakończenie i podsumowanie projektu planowane jest na listopad.

Agnieszka Gorzkowska

MS 8/2017, 26 kwietnia 2018