DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Spotkanie wigilijne

W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia spotkania wigilijne organizowane są przez wiele organizacji, stowarzyszeń, środowisk, których członkowie nie mogą się spotkać w takim gronie 24 grudnia. Uczestniczą w nich często przedstawiciele kościoła i lokalnych władz. Jedno z takich spotkań odbyło się w Pałacyku Acherówka w Ursusie, gdzie znajduje się siedziba Klubu Seniora „Promyk”.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością ksiądz prałat Zbigniew Sajnóg, dziekan dekanatu Ursuskiego, wiceburmistrzowie dzielnicy Ursus – Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik oraz Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusław Łopuszyński. Seniorzy zasiedli przy suto zastawionych stołach w pięknie udekorowanej sali. Jan Trawczyński powitał gości i złożył wszystkim obecnym i ich rodzinom świąteczne życzenia. Ksiądz prałat odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatki i wszystkich zebranych, kilkoro seniorów zaprezentowało swoje wiersze o tematyce świątecznej, burmistrzowie i dyrektor Łopuszyński złożyli życzenia. W prawdziwie rodzinnej atmosferze przebiegło podzielenie się opłatkiem.

Nowe perspektywy

Do Klubu „Promyk” należy obecnie 137 starszych osób. Dotychczas klub działał w ramach Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ursusie pod przewodnictwem Bolesława Staniszewskiego. Od stycznia 2019 zarządzanie „Promykiem” przejmie Ośrodek Kultury „Arsus”, a kierownictwo klubu od Pani Marianny Pyclik przejmie Jan Trawczyński.

Miejmy nadzieję, że Ośrodek Kultury, który będzie miał pieczę programową i finansową nad klubem, zapewni seniorom jeszcze lepsze warunki do działania i wypoczynku.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 22/2018, 20 grudnia 2018