DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ursusie

W 75. rocznicę powstania ursuskie LVI Liceum Ogólnokształcące oficjalnie przyjęło imię Rotmistrza Witolda Pileckiego. Zbiegło się to z 70. rocznicą śmierci rotmistrza oraz 100. rocznicą odzyskania przez  Polskę niepodległości.

Uroczystości nadania imienia liceum odbyły się 11 grudnia 2018 r. w Ośrodku Kultury „Arsus”. Wydarzenie poprzedziła msza święta, której przewodniczył ks. biskup dr Piotr Jarecki. Podczas mszy poświęcono nowy sztandar szkoły ufundowany przez parafię pw. św. Józefa Oblubieńca NMP oraz tablicę pamiątkową. Akt poświęcenia podpisali: biskup Jarecki, ks. dziekan Zbigniew Sajnóg, Burmistrz Olesiński, wiceburmistrzowie Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik oraz dyrektor liceum Beata Żeromska. Uroczystości asystowało kilkanaście pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, harcerskich, wszystkich ursuskich szkół i Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”. Po mszy wszyscy uczestnicy w pochodzie z orkiestrą wojskową na czele, ze sztandarami i portretami Bohatera przeszli do OK „Arsus”.

Dawny „Kruczek” ma nowy sztandar

W trakcie uroczystości w OK „Arsus” oficjalnie przekazano sztandar społeczności szkolnej. Burmistrz dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński oraz zastępca burmistrza Kazimierz Sternik złożyli na ręce dyrektor liceum Beaty Żeromskiej pamiątkowy dyplom. Na scenie wystąpili uczniowie szkoły, przedstawiając życiorys W. Pileckiego. Ich wystąpienia były przeplatane owacyjnie przyjętymi utworami zespołu Forteca, z wydanej przez nich w 2014 r. specjalnej płyty „Rotmistrz”. Podczas wydarzenia wręczano gościom broszurę o Rotmistrzu Pileckim napisaną przez uczniów liceum, sfinansowaną przez Urząd Dzielnicy Ursus.

Przedstawiciele wszystkich klas liceum uroczyście ślubowali na nowy sztandar. Jak powiedziała dyrektor liceum Beata Żeromska: Przekazanie młodzieży sztandaru szkoły im. Rotmistrza Witolda Pileckiego zobowiązuje do patriotycznej postawy i celowej nauki. Życzyła, żeby ten sztandar prowadził ich ku lepszej przyszłości.

Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, Dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk stwierdził, że: Młode pokolenie nawiązuje do tradycji naszych bohaterów. Następuje ciągłość pokoleniowa. Moment, kiedy szkoła przyjmuje imię W. Pileckiego to uroczystość, powód do dumy, ale także zobowiązanie. Ta chwila, to jakby założenie munduru bohatera, oficera Wojska Polskiego. To zobowiązuje i powoduje, że w tym, co robimy na co dzień musimy być najlepsi.

Sala widowiskowa „Arsusa” pękała w szwach

W uroczystościach udział wzięli m.in.: prof. Krzysztof Szwagrzyk – Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, Dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, od lat zaangażowany w poszukiwanie szczątków naszych Niezłomnych Bohaterów, Dziekan Dekanatu Ursuskiego – Ksiądz Prałat Zbigniew Sajnóg, ksiądz Tomasz Trzaska – kapelana Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, od dawna towarzyszący społeczności szkolnej „w drodze do Rotmistrza”, Ksiądz Kanonik – Tomasz Zaperty, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży (absolwent 56 LO), Dyrektor OK „Arsus” – Bogusław Łopuszyński (absolwent 56 LO), rodzice i dziadkowie uczniów liceum, a wśród nich gość wyjątkowy, ppłk. Leszek Mroczkowski – Żołnierz Niezłomny, działacz podziemia antykomunistycznego, poeta, dziadek jednej z uczennic, zastępca burmistrza dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Wiesław Krzemień, radna m.st. Warszawy Maria Łukaszewicz, uczniowie, nauczyciele i pracownicy LVI LO, pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus, przedstawiciele duchowieństwa, policji, dyrektorzy dzielnicowych szkół, przedszkoli, żłobków, bibliotek, ośrodków kultury, emerytowani nauczyciele i pracownicy, przedstawiciele młodzieży ze wszystkich szkół Ursusa, przedstawiciele dzielnicowych organizacji i stowarzyszeń, kombatanci, harcerze.


Witold Pilecki od najmłodszych lat uczestniczył w harcerstwie, utworzył drużynę, brał udział w wyzwoleniu Wilna i obronie Grodna. Walczył w wojnie bolszewickiej 1920 roku w 211 Pułku Ułanów Nadniemeńskich (dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych) i w kampanii wrześniowej w 1939 roku w szwadronie kawalerii. W listopadzie 1939 r. współtworzył jedną z pierwszych podziemnych organizacji – Tajną Armię Polską. 19 września 1940 r. dobrowolnie dał się zatrzymać w łapance w Warszawie i w ten sposób dostał się do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz w Oświęcimiu, żeby naocznie stwierdzić, co się tam dzieje. Był to niespotykany akt odwagi. Ryzykował śmierć w obozie, a mógł też wcale nie być skierowany przez Niemców do Auschwitz, lecz natychmiast rozstrzelany w Palmirach. Przebywał w obozie w strasznych warunkach 2,5 roku. W tym czasie zorganizował tam siatkę konspiracyjną, mającą na celu wzajemną pomoc, przekazywanie na zewnątrz raportów i przygotowania do zbiorowej ucieczki więźniów. Uciekł z dwoma współwięźniami w kwietniu 1943 r. Został członkiem tajnej organizacji „Nie”. W Powstaniu Warszawskim walczył w szeregach Armii Krajowej w zgrupowaniu „Chrobry II”. Po powstaniu dostał się do obozu jenieckiego na terenie Niemiec. Następnie służył w II Korpusie Polskim we Włoszech. W grudniu 1945 r. powrócił do Warszawy. Zbierał informacje o powojennej sytuacji politycznej w Polsce, kontaktował się z partyzanckimi oddziałami leśnymi. Prowadził wywiad w MBP, MON i MSZ. Aresztowany 8 maja 1947 r., został oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, którą wykonano 25 maja 1948 r. Pośmiertnie, w 2006 r., otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika.Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 22/2018, 20 grudnia 2018