DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Konferencja prasowa prezydenta Pruszkowa

10 grudnia 2018 roku odbyła się pierwsza konferencja prasowa Prezydenta Miasta Pruszkowa – Pawła Makucha. Podstawowym powodem zwołania konferencji było powołanie zastępców prezydenta. Pierwszym zastępcą została Beata Czyżewska, dotychczas Radna Rady Miasta Pruszkowa (w poprzedniej kadencji przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu), drugim – Konrad Sipiera, również Radny Miasta Pruszkowa.

Prezydent przede wszystkim poinformował, że jego priorytetem było ... zbudowanie porozumienia i zgody w Radzie Miasta. Ponieważ Samorządowe Porozumienie Pruszkowa od początku rozpoczęło ścisłą współpracę z Koalicją Obywatelską, zdecydowałem się na prowadzenie rozmów z dwoma największymi ugrupowaniami i zaproponowanie im współpracy w zakresie powołania na wiceprezydentów przedstawicieli SPP i Prawa i Sprawiedliwości. Wybór tych osób jest podyktowany wyborem mieszkańców naszego miasta.

Ze strony przedstawicieli mediów padło wiele pytań o zamierzenia nowych władz w dziedzinie inwestycji, kultury i sportu oraz na temat budżetu. Nie na wszystkie pytania prezydent – ze zrozumiałych względów – udzielił szczegółowych odpowiedzi. Wytłumaczył się tym, że sesja budżetowa Rady Miasta zaplanowana jest na 27 grudnia, oraz, że pierwszy raz wszedł do Urzędu Miasta 23 listopada, a wcześniej nie miał możliwości przeprowadzenia jakiejkolwiek rozmowy ze swoim poprzednikiem na tym stanowisku. Obiecał natomiast, że w przyszłości będzie się kierował przede wszystkim oczekiwaniami mieszkańców. Jak zaznaczył – wiele cyklicznych, zbliżających się wydarzeń zostało zaplanowanych znacznie wcześniej i teraz nie ma czasu i możliwości na dokonanie istotnych zmian. – Zaplanowałem jednak już wspólną z harcerzami uroczystość przekazania światełka betlejemskiego dla mieszkańców miasta na Placu Jana Pawła II przed Urzędem Stanu Cywilnego. Będę również uczestniczył 24 grudnia na terenie szkoły Podstawowej nr 2 w wigilii miejskiej dla osób ubogich i samotnych, organizowanej od wielu lat przez Pana Mariusza Szweda. Chciałbym, żeby to była akcja cykliczna i żeby się rozszerzała.

Prezydent wyraził również nadzieję na większe zaangażowanie mieszkańców w planowaniu dużych imprez w mieście oraz na bardzo dobrą współpracę z radnymi, którzy są pośrednikami w kontakcie z nimi.

Mediom krótko zaprezentowali się nowo powołani wiceprezydenci.

Beata Czyżewska jest od kilku pokoleń związana z Pruszkowem. Ukończyła Liceum Medyczne na terenie szpitala tworkowskiego, jednak później zmieniła kierunek na edukację oświatową. Ukończyła Uniwersytet Warszawski. Początkowo pracowała w Szkole Podstawowej nr 10, przez 8 lat była doradcą metodycznym Gminy Pruszków, następnie pracowała w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Stwierdziła, że w pracy dla miasta liczy się zaangażowanie i zapał do pracy.

Konrad Sipiera zauważył, że: – Cel mamy wspólny – miasto Pruszków. I zabieramy się do ciężkiej pracy.

Na zakończenie Prezydent Paweł Makuch zadeklarował zwołanie w marcu konferencji prasowej podsumowującej 100 dni pracy.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 22/2018, 20 grudnia 2018