DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Budynki komunalne

Budowa zespołu budynków komunalnych w Piastowie rozpoczęła się w marcu 2017 roku, jednak władze Miasta prace związane z tą inwestycją rozpoczęły dużo wcześniej. W 2015 roku Miasto zleciło opracowanie projektu koncepcyjnego oraz wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej.

Prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę zakończyły się pierwszej połowie 2016 roku. Miasto podjęło również działania w celu uzyskania dofinansowania. We wrześniu 2016 roku została podpisana umowa o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat. Dofinansowanie, które udzielił nam Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości prawie 3 mln złotych, przeznaczone jest na pokrycie części kosztów całego przedsięwzięcia. Kolejnym etapem było wyłonienie Wykonawcy, i tak w pierwszym kwartale 2017 roku po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, Wykonawcą została firma ZURiP z Małogoszczy. Całkowity koszt inwestycji to prawie 8 milionów dwieście tysięcy zł.

Nowopowstałe wielorodzinne budynki komunalne zlokalizowane są w Piastowie u zbiegu ulic Józefa Sułkowskiego i gen. Stanisława Maczka. W ramach inwestycji powstały trzy budynki mieszkalne posiadające po dwie kondygnacje nadziemne. Budynki wyposażone są w niezbędne instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepła, odgromową oraz instalacje wentylacji mechanicznej. Łącznie powstało 37 mieszkań posiadających niezależne wejścia z zewnątrz, co daje możliwość zapewnienia domu dla 37 potrzebujących rodzin. 

W budynku A i B znajduje się odpowiednio 18 i 15 mieszkań o powierzchni 48 i 43 m2. Dodatkowo w budynku B zlokalizowany jest zespół pomieszczeń gospodarczo-technicznych (wymiennikownia ciepła przyłącz wody oraz pomieszczenie gospodarcze).  Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przeznaczone są dwa mieszkania na parterze zlokalizowane w budynku C. Mieszkania te mają powierzchnię 58 m2, posiadają łazienki dostosowane do potrzeb dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do mieszkań oraz do pomieszczeń mają szerokość, położenia oraz kształt dogodny do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. Mieszkania o powierzchni 43 i 53 m2 składają się z przedsionka, korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, pokoju oraz łazienki, natomiast mieszkania o powierzchni 48 i 58 m2 wyposażone są dodatkowo w jeden pokój. Mieszkania zlokalizowane na piętrze posiadają przestronne balkony. Budynki zostały zaprojektowane i wybudowane w standardzie budynku wysoko energooszczędnego czyli nie emitujące gazów cieplarnianych do środowiska.

W ramach inwestycji oprócz trzech budynków wielorodzinnych zamontowana została wiata śmietnikowa na odpady, ogrodzony plac zabaw dla najmłodszych przyszłych mieszkańców, miejsca parkingowe chodniki oraz ławki do odpoczynku, całość uzupełnia zieleń: drzewa i krzewy.

UM Piastów

MS 22/2018, 20 grudnia 2018