DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

W Piastowie udało się wybrać władze

W Piastowie początki działania nowej Rady Miasta VIII kadencji były trudne, ale ostatecznie, po kilku podejściach, doszło do złożenia przez wszystkich radnych ślubowania i wyboru prezydium rady. Przeszkody były niestety spowodowane trudnościami w relacjach między członkami ugrupowań, mających w radzie swoich przedstawicieli.

Wszyscy radni uroczyście zobowiązali się do godnego, rzetelnego i uczciwego pełnienia obowiązków na rzecz gminy i jej mieszkańców. Także Grzegorz Szuplewski, wybrany po raz kolejny przez piastowian na stanowisko burmistrza miasta, złożył zobowiązanie wierności prawu oraz sprawowania swojego urzędu wyłącznie dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta Piastowa.

Po ślubowaniach radni przystąpili do wyboru prezydium. Na przewodniczącego Rady zostali zgłoszeni dwaj kandydaci. Przemysław Worek uzyskał 11 głosów, a Zbigniew Garus – 9. Na wiceprzewodniczących zgłoszono 4 osoby. Agata Korczak i Janusz Wroński otrzymali po 11 głosów, a Tomasz Jankowski i Maria Ziółek po 9.

Przed sesją niespodziewanie spośród radnych wyodrębnił się nowy klub – Samorządowy Piastów. To również podgrzało atmosferę sesji. W gorącej dyskusji brali udział przedstawiciele wszystkich klubów. Zabrała głos nawet siedząca wśród publiczności radna powiatowa PiS, Ewa Borodzicz.

Radni Rady Miejskiej w Piastowie kadencji 2018–2023 z podziałem na kluby to:

  • Klub Samorządowy Piastów: Ewa Witak, Przemysław Worek (przewodniczący Rady), Janusz Wroński (wiceprzewodniczący Rady),
  • Klub Prawa i Sprawiedliwości: Zbigniew Garus, Tadeusz Wojewódzki, Maria Ziółek
  • Klub Koalicja Obywatelska: Tomasz Jankowski, Bożenna Kalinowska, Anna Kruszewska, Marek Kubicki, Małgorzata Ogórek,
  • Klub Nasz Piastów: Aneta Czyż-Pachołek, Kazimierz Dymek, Łukasz Jasiński, C Agata Korczak (wiceprzewodnicząca Rady), Jarosław Kurdziel, Monika Kwatek, Robert Madej, Grzegorz Parys, Tomasz Sarnacki,
  • Radny niezależny – Krzysztof Smolaga

Przewodniczący Przemysław Worek przeprosił wszystkich mieszkańców za to, co działo się do tej pory i dodał: – Mam nadzieję, że zakończymy spory i rozpoczniemy pracę dla miasta. Mieszkańcy oczekują, żeby ta rada nie była cyrkiem. Do tych słów dołączył się również burmistrz Szuplewski: – 15 listopada złożony został projekt budżetu. Zachęcam do merytorycznej dyskusji. Życzę wszystkim, żeby spory były tylko merytoryczne.

Mamy nadzieję, że te apele okażą się skuteczne.

Jacek Sulewski

MS 21/2018, 6 grudnia 2018


Fot. UM Piastów

Fot. J. Sulewski

Radny Przemysław Worek odbiera zaświadczenie po złożeniu ślubowania