DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Dofinansowanie unijne na e-usługi w gminnych ośrodkach zdrowia

Przedstawiciele Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Wdrożenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim w celu osiągnięcia wzrostu jakości i dostępności usług medycznych” ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

Realizacja projektu zwiększy dostęp pacjentów do usług publicznych poprzez rozwój e-usług oraz informatyzację placówek medycznych w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy M. Konopnickiej oraz filii przychodni w Józefowie przy ul. Lipowej 28a.

Przedmiotem projektu jest utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego poprzez budowę sieci LAN oraz wdrożenie systemu telekomunikacyjnego do obsługi trzech lokalizacji. Istniejąca pracownia RTG, działająca dotychczas w technologii analogowej, zostanie ucyfrowiona, dzięki czemu możliwa będzie transmisja obrazów z urządzeń diagnostycznych. Zakres projektu obejmuje również wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, mającego na celu archiwizację, przetwarzanie i udostępnianie danych związanych z realizacją procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Za pośrednictwem portalu www oraz mobilnej aplikacji pacjenci będą mogli korzystać z Indywidualnego Konta Zdrowotnego, dokonać e-rejestracji, otrzymać od lekarza e-skierowanie, odebrać wyniki oraz skorzystać z e-wizyty mobilnej. Wszystkie udostępnione w formie elektronicznej usługi będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zostaną również podjęte działania informacyjno-promocyjne, mające na celu popularyzację wprowadzonych udogodnień.

Realizacja projektu z pewnością wpłynie na lepszą i  efektywniejszą obsługę pacjentów, a także na oszczędności w codziennej pracy placówki.

Wartość całkowita projektu to kwota 1  284 612 zł, z czego otrzymane dofinansowanie stanowi 80% kosztów kwalifikowanych, czyli 863 520 zł.


Waldemar Roszkiewicz
Kierownik GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim

MS 21/2019, 28 listopada 2019