DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Nowe władze dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

W środę, 21 listopada, na sesji Rady Dzielnicy Warszawa-Ursus wybrany został burmistrz i dwóch zastępców burmistrza na najbliższe 5 lat. Tak więc Zarząd i Rada Dzielnicy są już prawie w komplecie i mogą przystąpić do pracy w imieniu mieszkańców.

Z dzielnicą pożegnała się, wyraźnie wzruszona, pełniąca tę funkcję przez ostatnie 4 lata, Burmistrz Urszula Kierzkowska. – To był dobry czas dla Ursusa. Zrealizowaliśmy ogromny budżet inwestycyjny. Bardzo dużo nauczyłam się od św. pamięci Henryka Linowskiego, który wiele mnie nauczył i pomógł. Przyjęliście mnie jak swoją. To moja dzielnica i moi mieszkańcy. Życzę, żebyście realizowali wiele dla Ursusa.

Wielu mieszkańców mówiło, że z uwagi na wiele pozytywnych dokonań w ubiegłej kadencji, jak również kolejne rozpoczęte i zaplanowanie inwestycje, a także osobiste zaangażowanie w sprawy Ursusa, była burmistrz powinna tutaj kontynuować swoją pracę. Jednak z powodu specyficznej ustawy warszawskiej o samorządzie, na wybór burmistrza nie mają większego wpływu ani mieszkańcy, ani radni. Odbyło się oczywiście formalne głosowanie nad jedyną kandydaturą, zaordynowaną przez kierownictwo Platformy Obywatelskiej, a zgłoszoną przez Klub Koalicji Obywatelskiej. 16 radnych było za, 7 wstrzymało się od głosu. Bogdan Olesiński został wybrany. Przez ostatnie dwie kadencje B. Olesiński pełnił funkcję burmistrza Mokotowa. Mieszka w Michałowicach. Burmistrzem Ursusa był już w latach 2006–2010. Jego zastępcami zostali Wiesław Krzemień (siedmiokrotny radny i były burmistrz dzielnicy) i Kazimierz Sternik (radny dzielnicy w latach 2002–2010) – obaj ze Stowarzyszenia Obywatelskiego, w poprzedniej kadencji również pełnili funkcję zastępców burmistrza.Urszula Kierzkowska została wyznaczona na burmistrza dzielnicy Bemowo, gdzie w ubiegłej kadencji występowało wiele problemów i konfliktów.

Rada dzielnicy

Przypominamy, że w dniu 13 listopada br. – podczas I sesji nowej Rady Dzielnicy Ursus – radni dokonali wyboru Prezydium. Przewodniczącym został Dariusz Pastor (Klub Koalicja Obywatelska), wiceprzewodniczącymi: Paweł Piotr Dilis i Anna Hanna Lewandowska z Klubu Stowarzyszenie Obywatelskie oraz Maria Małgorzata Miszkiewicz z Klubu Koalicja Obywatelska.

W nowej radzie zasiadło 8 radnych, kandydujących z listy Koalicja Obywatelska.Platforma.Nowoczesna, 8 radnych z listy Stowarzyszenia Obywatelskiego i 7 radnych z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Nowy burmistrz dzielnicy po wyborze zadeklarował gotowość do współpracy ze wszystkimi środowiskami w Ursusie. Przypomniał, że problemy i wyzwania Ursusa są mu znane. W związku z wyborem na stanowiska burmistrzów, Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik złożyli oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu radnego. Na ich miejsca zostaną powołani, po uzyskaniu od nich zgody, kolejni kandydaci z największą liczbą głosów ze Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie.

Najbliższa sesja Rady Dzielnicy jest zaplanowana na 13 grudnia na godz. 18.00. Przypominamy, że sesje rad gmin są transmitowane online, można je również odtwarzać. Link znajduje się na stronie Urzędu Dzielnicy.


Burmistrz Dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński (w środku) i jego zastępcy – Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik

Radni Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy


Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 21/2018, 6 grudnia 2018