DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

I Młodzieżowa Rada Gminy Michałowice

W gminie Michałowice powstaje pierwsza Młodzieżowa Rada. Każdy mieszkaniec gminy w wieku 12–18 lat mógł zostać młodzieżową radną lub młodzieżowym radnym.

Młodzieżowa Rada Gminy Michałowice może liczyć maksymalnie 25 osób. 20 z nich zostało już wybranych w 4 gminnych szkołach (3  podstawowych: w Michałowicach, Komorowie i Nowej Wsi oraz w 1  licem ogólnokształcącym w Komorowie).

Jak przystało na wybory – były komisje i karty wyborcze, odbyło się głosowanie. Młodzież miała możliwość przeprowadzenia kampanii wyborczej, w którą angażowali się nie tylko sami kandydaci, ale także ich zwolennicy.

W wielu miejscach szkół pojawiły się plakaty zachęcające do głosowania na daną osobę. Rozdawano ulotki. Przed wszystkimi uczniami uprawnionymi do głosowania kandydaci prezentowali siebie i swoje programy.

Pozostali radni (5 osób) zostaną wybrani spośród młodych mieszkańców uczących się poza terenem gminy.
Do poniedziałku trwała rekrutacja, a więc przyjmowanie zgłoszeń. Wkrótce specjalna komisja, w której skład wchodzą także młode osoby, wyłoni tych radnych.

Bycie młodzieżowym radnym czy młodzieżową radną to kształtowanie kompetencji obywatelskich, uczy podejmowania ważnych dla mieszkańców decyzji na poziomie lokalnym. Dzięki temu młode osoby z gminy będą mogły wziąć sprawy w swojej ręce i mieć wpływ na to, co się dzieje w ich okolicy. Będą mogły dzielić się swoimi pomysłami, przedstawiać je władzom gminy i zabiegać o ich realizację.

Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy pozwoli na dialog między młodzieżą a Panią Wójt Małgorzatą Pachecką i radą gminy, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia skuteczności wdrażanych rozwiązań w gminie Michałowice.

UG Michałowice

MS 21/2019, 28 listopada 2019