DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

MICHAŁOWICE. Na I sesji Rady Gminy Michałowice wybrano nowe władze gminy na najbliższe 5 lat.

Duże zmiany w Gminie Michałowice

Wójt gm. Michałowice

MAŁGORZATA PACHECKA

Przewodnicząca Rady gm. Michałowice

BEATA RYCERSKA

Ślubowanie Wójta
Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.


Ślubowanie radnego
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.

Sesję zwołaną na 22 listopada 2018 roku, zgodnie ze zwyczajem i ustawą o samorządzie gminnym, poprowadził radny senior – Marek Biskot. Rozpoczęło ją uroczyste ślubowanie wybranej w wyborach bezpośrednich wójt gminy Małgorzaty Pacheckiej i 15 radnych. Zaświadczenia o wyborze na radnych oraz wójta gminy Michałowice wręczyła, zgodnie z prawem, przewodnicząca gminnej komisji wyborczej, Alicja Kalska-Adamiec.

Pierwsza ślubowała Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka. Po niej, kolejno – wszyscy radni. Po zakończeniu ślubowania przez radnych przystąpiono do następnego punktu spotkania – wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Do pełnienia tej funkcji zgłoszone zostały dwie kandydatury: Elżbiety Biczyk i Beaty Rycerskiej. Na B. Rycerską oddało swój głos 9 osób, na E. Biczyk – 6. Następnie wybrani zostali wiceprzewodniczący. Radni ustalili, że będzie ich dwóch. Zgłoszono troje kandydatów. W tajnym głosowaniu E. Biczyk uzyskała 6 głosów za, 7 przeciw, Edward Kozłowski – 9 za, 6 przeciw i Maciej Polarczyk – 9 za, 6 przeciw. Miejmy nadzieję, że niezależnie od osobistych przekonań – tak jak powinno to wyglądać w demokratycznie wybranych samorządach – zarówno członkowie Zarządu, jak i Rady Gminy Michałowice we wszelkich swoich działaniach będą mieli na względzie wyłącznie dobro swojej małej ojczyzny i jej mieszkańców, tak jak ślubowali.

Na sesji, oprócz władz gminy, obecni byli sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli, przedstawiciele Policji i bardzo wielu mieszkańców. Wszystkie nominacje nagradzane były przez przybyłych burzliwymi oklaskami.

Jeden z mieszkańców zabrał głos, życząc nowej pani wójt m.in. owocnej pracy i spełnienia oczekiwań wyborców. Zacytował Prymasa Stefana Wyszyńskiego: – Człowiek naprawdę jest szczęśliwy wtedy, kiedy może służyć, a nie wtedy, kiedy może władać. Wyraził też prośbę do radnych: – ...by uchwały przez Was podejmowane służyły mieszkańcom i gminie Michałowice. I dodał: – Wielcy ludzie mający władzę potrafią służyć. Władza imponuje małym ludziom, którzy w ten sposób chcą nadrobić swoją małość.

Na zakończenie przybyli długo składali wybranym przez siebie przedstawicielom życzenia. Wielu przyniosło bukiety kwiatów. Pani Wójt otrzymała od jednego z mieszkańców gminy piękną podkowę „na szczęście” z wygrawerowaną datą 22.11.2018.

Ten miły gest niech stanie się dobrą wróżbą, nie tylko dla nowej Pani Wójt, ale i dla całej gminy, nad którą p. Małgorzata będzie pełniła pieczę w tej kadencji.


WŁADZE GMINY MICHAŁOWICE KADENCJI 2018–2023

  • Wójt Gminy: Małgorzata Pachecka.
  • Zastępca wójta: Jerzy Sierak.
  • Radni: Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski (wiceprzewodniczący), Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk (wiceprzewodniczący), Beata Rycerska (przewodnicząca), Anna Wyszomirska.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 21/2018, 6 grudnia 2018