DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Centrum przesiadkowe w Piastowie – jest umowa na dofinansowanie

Dzięki wsparciu unijnemu w wysokości niemal 6,7 mln zł już niebawem rozpocznie się w Piastowie budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź”. 18 listopada Burmistrz Miasta Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem naszej gminy Grażyną Wójcik podpisali z wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Wiesławem Raboszukiem umowę na dofinansowanie tego zadania.

– W Piastowie mamy już dwa parkingi, będziemy teraz zwiększać liczbę miejsc. Zbudujemy zejście z wiaduktu na stację kolejową, ułatwieniem będzie winda. Powstanie także stacja ładowania samochodów elektrycznych. Inwestycję oddamy do użytku już w 2020 roku –  mówił burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski.

Inwestycja obejmie budowę centrum przesiadkowego, w tym parkingu „Parkuj i Jedź”. Powstanie 156 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz 74 stanowiska postojowe dla rowerów. Wybudowane zostaną także schody i windy, które umożliwią połączenie peronów z wiaduktem. Poza tym w ramach projektu wykonane będą odwodnienia, oświetlenia oraz punkty ładowania rowerów elektrycznych. Zagospodarowana zostanie też część nieużywanego pasa drogowego. Zmianie ulegnie także organizacja ruchu.

To kolejne działanie mające na celu poprawę powietrza w naszym mieście. Budowa centrum przesiadkowego przyczyni się do zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych. Doprowadzi to do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Dofinansowanie zostanie udzielone w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18,

Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”

dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”,

Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

Tytuł projektu: Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów

Całkowita wartość projektu: 8 499 320,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 799 456,00 zł

Planowany termin realizacji projektu: do 31 grudnia 2020 r.

Źródło:  www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci
MS 21/2019, 28 listopada 2019