DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

XV-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie

Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie to 480 słuchaczy, 15 lat działalności, ponad 600 wykładów, wspólne wyjazdy, przyjaźnie i pożegnania. 11 października w Ośrodku Kultury „Arsus” odbyła się uroczysta, jubileuszowa gala, podczas której wręczano odznaczenia i dyplomy dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych w działalność UTW.

Uroczystości rozpoczął chór Viva Musica odśpiewaniem pieśni Gaudeamus Igitur (Radujmy się więc). Prezes TUTW, Lucyna Wasilewska, powitała szczególnych gości, zaproszonych na jubileusz, m.in.: Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosława Wielgosia, Przewodniczącego Rady Programowej TUTW prof. Janusza Komendera, prof. Tadeusz Pałko z Politechniki Warszawskiej, posła na Sejm Michała Szczerbę, Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszulę Kierzkowską, wiceburmistrzów Wiesława Krzemienia i Kazimierza Sternika.

Mogli liczyć na pomoc

Jubileusz przebiegał pod hasłem „Czas należy do nas”. – Początki były trudne – opowiadała prezes Wasilewska.

W 2003 roku zostaliśmy zarejestrowani jako czwarta taka organizacja w Warszawie. Obecnie jest ich 40, a w całym kraju ponad 600. Nie mieliśmy pieniędzy. Wszystko tworzyliśmy od podstaw. Jubileusz to czas refleksji, podsumowanie działalności, oceny. Organizacja to ludzie. Nasza działalność oparta jest na pracy społecznej, na wolontariacie. W ciągu roku wysłuchujemy ok. 600 wykładów, są spotkania, zajęcia, kursy, wspólne wycieczki, nawiązywane są nowe znajomości i przyjaźnie, są też smutne pożegnania. Wiele osób odkrywa nowe talenty, pasje, które dalej rozwijają. Przed emeryturą nie było na to czasu. W tym roku obchodzimy też 10-lecie naszego chóru Viva Musica. Stale nas przybywa. Obecnie to już ponad 500 słuchaczy. Mamy podpisane porozumienia z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Warszawską – poszerzyło to grono wykładowców z tych uczelni. Przez długie lata służył nam pomocą prof. Maciej Grabski, obecnie przejęli to profesorowie Janusz Komender i Tadeusz Pałko. Życzliwością i wsparciem otaczały nas zawsze władze dzielnicy. Naszym najwierniejszym orędownikiem i członkiem był dr Henryk Linowski, wieloletni burmistrz i przewodniczący Rady Dzielnicy. Nasz jubileusz objęła patronatem burmistrz Urszula Kierzkowska.

Pani Prezes podziękowała za współpracę pracownikom OK „Arsus” z dyrektorem Bogusławem Łopuszyńskim i DK „Kolorowa” z kierowniczką Elżbietą Zdanowską – Cozac i Januszem Łukaszewiczem. Nie zapomniała o wieloletniej owocnej współpracy z Biblioteką Publiczną, pod aktualną dyrekcją Agnieszki Proszowskiej. Przypomniała, że marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik odznaczył ursuski Uniwersytet odznaką Pro Mazovia.

Następnie zaproszeni goście oraz zasłużeni członkowie TUTW, a wśród nich członkowie założyciele, zostali odznaczeni medalami „Zasłużony dla TUTW”.


Życzenia i obietnice

W swoim wystąpieniu burmistrz Kierzkowska gratulując i składając życzenia dalszej pomyślności dla całej społeczności skupionej wokół idei UTW w Ursusie, powiedziała również o wielu przedsięwzięciach Uniwersytetu, wspierających społeczną i kulturalną aktywność, rozwijających pasje osób starszych. Doceniła urozmaiconą ofertę programową, zaangażowanie i kreatywność oraz wkład w pielęgnowanie kultury i tradycji naszej dzielnicy i miasta. Profesor Wielgoś życzył słuchaczom, żeby do ich okien zaglądało słońce, na twarzach gościł uśmiech i żeby zawsze otaczali ich życzliwi ludzie. Burmistrz Krzemień zapowiedział oddanie w najbliższym czasie do użytku kolejnego domu dziennego pobytu z możliwością rehabilitacji, opieką psychologiczną i lekarską dla starszych osób. Profesor Komender składając wszystkim życzenia wspomniał, że kiedy rozpoczynał naukę w szkole powszechnej w Ursusie, II Rzeczpospolita miała 19 lat.

Galę z wielkim profesjonalizmem i wdziękiem poprowadził Michał Adamczak. Jej zwieńczeniem był występ chóru Viva Musica oraz Joanny Aleksandrowicz z zespołem. Część nieoficjalna, osłodzona wielkim jubileuszowym tortem, odbyła się w sali kameralnej.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 20/2018, 22 listopada 2018