DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Uroczyste ślubowanie uczniów „Nansena” w hołdzie dla Niepodległej

Tobie ślubuję Ojczyzno – to słowa, które stanowiły ideę ślubowania uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie w przededniu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

To była niecodzienna lekcja historii, nauka szacunku i oddania własnej Ojczyźnie. Dziękujemy Jej bohaterom, w tym por. Stanisławowi Rumiankowi – Kawalerowi Krzyża Walecznych, Powstańcowi Warszawskiemu, Prezesowi Światowej Federacji Polskich Kombatantów – gen. ds. Ryszardowi Matrzakowi oraz ppłk ds. Wojciechowi Fabianowi, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą szkolną uroczystość.

Licznie przybyłych gości – w tym rodziców, pracowników szkoły i młodzież – połączyła polska pieśń patriotyczna.

Jeszcze Polska nie zginęła... od morza do Tatr, 9 listopada o godzinie 11:11, rozbrzmiewał w szkołach – również w Nansenie – „Mazurek Dąbrowskiego”. A było co świętować. Po 123 latach zaborów – cierpienia, niewoli i wysiłku wielu pokoleń – nasz kraj odzyskał suwerenność, o czym przypomnieli: dyrektor szkoły – Regina Radziszewska, por. Stanisław Rumianek, gen. ds. Ryszard Matrzak, ppłk ds. Wojciech Fabian, ppłk Marek Roguski oraz młodzież, poprzez część artystyczną, przygotowaną pod kierunkiem prof. Iwony Sobolewskiej, prof. Tomasza Siedleckiego oraz prof. Joanny Korzyńskiej.

Bohaterami piątkowego dnia byli przede wszystkim pierwszoklasiści składający ślubowanie uczniowskie pod kierunkiem ppłk Marka Roguskiego i wspaniałych dowódców uroczystości, uczniów Nansena, w osobach – Huberta Gontarczyka kl. IV TA i Przemysława Glapińskiego kl. II TA.

Tobie ślubuję Ojczyzno – to piękne słowa przysięgi złożonej przez młodych ludzi, po części w mundurach, przed społecznością szkolną i Ojczyzną w przeddzień setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Mundur żołnierza polskiego – noszony przez Was – jest zaszczytem, ale i obowiązkiem spoczywającym na uczniu, obowiązkiem godnego reprezentowania tradycji Wojska Polskiego, obowiązkiem rzetelnej pracy na rzecz szkoły i Ojczyzny – powiedział Hubert Gontarczyk do młodszych kolegów.

W bieżącym roku szkolnym ZS im. F. Nansena rozpoczął współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej. Podczas uroczystości ślubowania pierwszoklasiści, realizujący program Certyfikowanych Klas Mundurowych, otrzymali pierwszy ze stopni – st. szeregowy kadet. Ich koledzy ze starszych klas zostali awansowani na wyższy stopień kadecki. W 100-lecie niepodległości uczniowie klas mundurowych, w tym pierwszoklasiści, wzięli udział w powiatowych uroczystościach w Pruszkowie.

Drogę do wolności można prześledzić w ZS F. Nansena na planszach wystawy. Właśnie pod takim tytułem przygotowana pod kierunkiem nauczyciela historii Tomasza Siedleckiego prezentacja zapoznaje z życiem i dokonaniami pierwszego marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego. W kwietniu miała miejsce również wystawa „Józef Piłsudski – Pierwszy Dziadek Niepodległej”, zorganizowana przez ppłk Marka Roguskiego pod patronatem Muzeum Historii Polski i Stowarzyszenia Wolnego Słowa.


Joanna Sztroman

Zdjęcia Emil Cendrowski

MS 20/2018, 22 listopada 2018