DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Willa Millera i targowisko na nowo

Pełna parą ruszyły prace związane z modernizacją Willi Millera przy ul. Bohaterów Wolności 23. Wykonawca rozpoczął prace od robót rozbiórkowych. Trwa wyburzanie ścian działowych, usuwanie wewnętrznej stolarki drzwiowej, skuwanie posadzek i parkietów, itp.

Następnym etapem będzie przygotowanie elementów instalacji wewnętrznych do montażu oraz roboty murarskie (wylewki stropów i posadzek) i izolacyjne.

Przypominamy, że w ramach tego dużego projektu obok kapitalnego remontu Willi Millera i otaczającego ją parku, gdzie zainstalowana zostanie druga tężnia miejska, modernizację przejdzie także targowisko położone w rejonie ul. Lwowskiej i al. Krakowskiej – remont nawierzchni wzdłuż pawilonów, placów postojowych, przebudowa parkingu, budowa odwodnienia, a także zagospodarowanie zieleni.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec grudnia 2019 roku.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 i otrzyma 5 423 688,07 zł dofinansowania, w tym: 4 519 740,06 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 903 948,01 zł z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu to 6 149 320,08 zł.

UM Piastów

MS 19/2018, 8 listopada 2018