DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Warszawa+ w Piastowie

Na ostatniej sesji Rady Miasta radni Piastowa, na wniosek Burmistrza, wyrazili zgodę na udzielenie piastowianom dopłat do biletów długookresowych ZTM w ofercie „Warszawa+”. Podjęto decyzję, by wybrać najkorzystniejszą dla pasażerów opcję dopłaty z oferty m.st. Warszawy, tj. wariant trzeci.

Początek tej współpracy nie oznacza jednak, że Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski poprzestanie na tym. Będzie dalej zabiegał o włączenie Piastowa do 1. strefy biletowej bądź o bezpłatną komunikację liniami ZTM dla piastowian. Takie właśnie rozwiązania byłyby korzystne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Uprawnienie do dopłat będzie przysługiwało na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej – „Karta Mieszkańca Piastowa”, na której piastowianie nie tylko będą mogli zakodować bilety, ale także otrzymają możliwość skorzystania z pakietu przywilejów przygotowywanych przez samorząd, jednostki miejskie, organizacje oraz firmy partnerskie.

Warunkiem niezbędnym do wydania karty jest zamieszkiwanie na terenie Piastowa oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.

W najbliższych dniach Burmistrz Miasta Piastowa podpisze porozumienie z m.st. Warszawą w tym zakresie. Urzędnicy już pracują nad zbudowaniem niezbędnej infrastruktury w tym zakresie. Przewidywany termin wydawania pierwszych kart to przełom listopada i grudnia. O wszystkim będziemy na bieżąco informować. Więcej informacji na temat zasad przyznawania dopłat znajduje się w uchwale Rady Miejskiej w Piastowie.

UM Piastów

MS 19/2018, 8 listopada 2018