DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Ożarów Mazowiecki Samorządowym Liderem Edukacji 2018

Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2018 – po raz szósty gmina Ożarów Mazowiecki została uhonorowana tym tytułem, który potwierdza docenienie prowadzonej w gminie polityki oświatowej.

W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”.

W swoim uzasadnieniu Komisja Ekspertów podkreśla m.in. na to że gmina Ożarów Mazowiecki wyróżnia się w dbaniu o rozwój oświaty na swoim , terenie poprzez zarówno realizacje zadań inwestycyjnych jak i wspierając innowacyjne programy edukacyjne, wspiera rozwój naukowy uczniów i nauczycieli, dba o rozwój kultury lokalnej oraz twórczości dzieci i młodzieży.

„Staramy się, żeby nasza lokalna polityka oświatowa prowadzona była w sposób efektywny, nowoczesny, w oparciu o najwyższe standardy jakościowe. Realizacja zadań oświatowych stanowi dla nas priorytet i jedno z najważniejszych wyzwań.” Tak informację o otrzymaniu certyfikatu podsumował Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Przyznany po raz kolejny tytuł stanowi konsekwencję świadomego kierunku polityki oświatowej prowadzonej od wielu lat, którego realnym odzwierciedleniem są wydatki w corocznych budżetach i działania inwestycyjne w tym zakresie.

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które mają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

W dniach 10–12 października 2018 r. odbyła się kolejna konferencja w ramach międzynarodowego projektu partnerskiego dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej pn. „Future in Europe – Reload”, w której udział wzięli przedstawiciele samorządu Ożarowa Mazowieckiego.

 

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

Wydział Spraw Społecznych

MS 18/2018, 25 października