DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Kolejne projekty unijne w piastowskim Liceum Ogólnokształcącym

Od 1 września 2020 r. społeczność Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie cieszy się doskonałymi warunkami do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, rozwijania zainteresowań uczniów oraz wspierania ich rozwoju fizycznego w funkcjonalnym i nowoczesnym budynku szkoły. Zgodnie z obranym kierunkiem rozwoju, efektywność pracy z młodzieżą znacząco zwiekszają też liczne projekty unijne realizowane przez profesjonalną kadrę szkoleniową.

Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych realizowane w szkole doskonale wpisują się w potrzeby rynku edukacyjnego, co potwierdzają opinie rodziców. Ponadto kształtują i rozwijają kompetencje wymagane przez pracodawców, wynikające z wyzwań współczesnego rynku pracy. Najnowsze projekty pt: „Y czy Z” oraz „Legiony Piłsudskiego” realizowane są w piastowskim liceum we współpracy ze stowarzyszeniem Edukacja na NOWO i Rodzice w Edukacji. Stowarzyszenia te upowszechniają i promują naukę dając uczniom możliwość pełnego doświadczenia i zrozumienia otaczającej ich rzeczywistości. Obszarem ich szczególnych zainteresowań jest edukacja matematyczna (zarówno w ujęciu tradycyjnym, jak i niekonwencjonalnym, m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych technologii), którą traktują jako istotne ogniwo w interdyscyplinarnym podejściu do edukacji – STEAM. Dbają o rozwijanie oraz doskonalenie języka ojczystego i obcego (j. angielskiego) w celu zbudowania, przez uczących się, wspólnoty opartej na wysokiej jakości kompetencjach społecznych i komunikacyjnych.

Zgodnie z zasadami określonymi w przedsięwzięciu – w nadchodzących tygodniach odbędzie się znaczące wydarzenie seminaryjno-warsztatowe otwierające panel inżynierski projektu. Podczas tego złożonego seminarium warsztatowego: „MYŚL I DZIAŁAJ JAK INŻYNIER!” w ramach projektu „Y czy Z”, uczniowie odwiedzą 10 stacji naukowych, uczestnicząc w 120-godzinnych zajęciach warsztatowych z matematyki, robotyki, języka angielskiego i wielu innych. Największe bloki tematyczne podczas zajęć warsztatowych to:

1. Rozwiń swoją inteligencję inżyniera – uczniowie będą konstruować wykorzystując sprzęt do nauki robotyki.

2. TEAM WORK, jako podstawa realizowania dobrych projektów. Jak go budować i jak z nim pracować?

3. Stres w szkole, to nie problem. Jak go oswoić i przekuć na sukces? Uczniowie nauczą się kontrolować i wpływać na swoje emocje, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych (klasówka, egzamin, trudności w relacjach z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami). Poznają techniki relaksacyjne. Nauczą się je wykorzystywać. Zastosują trening pozytywnych emocji. Wspólnie stworzą Księgę technik antystresowych, indywidualnie zaś każdy z uczniów opracuje własną „szczepionkę” antystresową.

4. Matematyka w działaniu i w służbie edukacji interdyscyplinarnej STEAM, będzie najlepszą okazją na doskonalenie umiejętności matematycznych z udziałem najlepszej kadry Uniwersytetu Warszawskiego.

5. Myśl jak inżynier. Uczenie w działaniu! Młodzież nauczy się budować roboty z SamLabs i BECREO.

6. SAM Labs – Jak zaprojektować i zbudować układ z wykorzystaniem bezprzewodowych bloków, których działanie jest programowane w języku BLOCKLY. Tworzenie układu będzie przebiegało wg zasad znanych inżynierom: budowa, testowanie, korekcja błędów, poprawa projektu. W pracy z zestawem STEAM do analizy działań tworzonych układów (np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza danych, wyznaczanie średniej) wykorzystana zostanie matematyka. Będzie to okazja do pracy w zespole, używającym języka technicznego i słownictwa naukowego. Wszystko, co młodzież zdąży zobaczyć w czasie lekcji, to dopiero wstęp do dalszej nauki. Ważną kompetencją, którą uczniowie powinni zdobyć w szkole jest umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy. Realizatorzy projektu przekażą wiedzę bazową, która następnie będzie rozszerzana przez uczniów w indywidualnym tempie adekwatnym do posiadanych przez nich zdolności przyswajania materiału.

7. BeCreo – Najważniejszym elementem zestawu BeCreo będzie programowalna płytka Arduino Uno. Uczniowie poznają gotowe układy oprogramowania otaczającego nas środowiska. Analiza przykładów pomoże uczestnikom zdecydować, czy mechatronika jest właściwym kierunkiem ich zainteresowań.

8. Micro:bit – Micro:bit to płytka, którą można programować doskonaląc przy tym myślenie algorytmiczne. Możliwe będzie wykorzystanie płytki jako czujnika, np. wstrząsów. Wygląd płytki powinien rozbudzić zainteresowanie elektroniką i zachęcić do poszukiwania odpowiedzi na pytanie „jak to działa?”.

9. Zaprzyjaźniamy się ze sztuką, inżynier konstruktor i designer.

10. Moja pasjonująca przygoda z jęz. angielskim – poznawanie przez uczniów niekonwencjonalnych i skutecznych metod nauki języka angielskiego.

11. Mam pasję chcę ją rozwijać.  Młody przedsiębiorca pokonuje bariery.

12. Uczę się dwujęzycznie, bo jestem obywatelem Europy.

13. Sztuka prezentacji siebie i swoich pomysłów z prowadzącym Marcinem Kowalczykiem, czternastokrotnym rekordzistą świata w układaniu kostki Rubika z zamkniętymi oczami.
Na warsztatach młodzież dowie się jakich technik pamięciowych użył, by zapamiętać cały jej układ aby móc go odtworzyć w 8 sek.

Ponadto młodzież pozna m.in. metody zapamiętywania ciągu 100 cyfr w 25 sekund czy 30 imion i twarzy w 45 sekund.

Prawo, chemia, biologia, medycyna, języki obce, ciekawostki ze świata – dosłownie każda dziedzina, w której trzeba coś zapamiętać, może zostać opanowana lepiej, szybciej i efektywniej.

Zajęcia z uczniami przeprowadzą znakomici specjaliści. Warsztaty i prelekcje na temat: Matematyka w działaniu i w służbie edukacji Interdyscyplinarnej STEAM poprowadzi m.in. prof. Michał Szurek, wybitny matematyk, i jej popularyzator zarażający swoją pasją nie tylko studentów, ale również uczniów pracujących w Funduszu na Rzecz Dzieci Zdolnych. Kolejnym wykładowcą będzie Aleksandra Piwońska – trenerka biznesu, akredytowana trenerka Akademii Nauki, Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców, kinezjolog.

W ramach realizacji projektów unijnych od czerwca 2020 r. uczniowie piastowskiego liceum uczestniczyli w zdalnej nauce języka angielskiego, która kontynuowana jest obecnie w formie stacjonarnej. Od kilku tygodni młodzież bierze również udział w szkoleniach warsztatowych w zakresie doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w biznesie oraz technik efektywnego uczenia się.

Dodatkowym celem projektów jest opracowanie 10 innowacyjnych programów i realizacja na tej podstawie 14 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń i warsztatów, które rozwiną i udoskonalą kompetencje uczniów w zakresie:

  • skutecznej komunikacji,
  • myślenia inżynieryjnego,
  • pracy z robotami i ich programowania,
  • posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B2-C1,
  • pracy zespołowej,
  • prezentacji siebie i swoich talentów oraz
  • szeroko pojętego myślenia interdyscyplinarnego.

Nadzwyczajną korzyścią dla uczestników projektu będzie możliwość wykonania (bezpłatnie) uznanego na świecie testu Gallupa, który pomoże każdemu z nich w określeniu własnych predyspozycji oraz w poznaniu najwłaściwszych sposobów ich rozwijania i wykorzystania w praktyce, np. przy wyborze kierunku studiów czy planowaniu przyszłej kariery zawodowej. Koncentracja na indywidualnych predyspozycjach i rozwijanie swoich mocnych stron jest wg Gallupa najwłaściwszą metodą w dążeniu do osiągnięcia wymiernych sukcesów i rozwoju naturalnego potencjału.

Uczniowie będą mieli również okazję odbycia szkolenia z obsługi DRONA, przygotowującego do nabycia licencji operatora bezzałogowego statku powietrznego.

Opisane projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim uczestnikom projektów życzymy efektywnego udziału w zajęciach, wielu miłych wrażeń i dobrego startu w edukację oraz przyszłą karierę zawodową.


MS 18/2020, 8 października 2020