DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Geotermia w Piastowie?

Około 1940 metrów dzieli Piastów od odpowiedzi na pytanie, czy ma szansę na wykorzystanie skarbu Ziemi, dającego możliwość zdecydowanej poprawy jakości powietrza w mieście i obniżenia rachunków piastowian za ogrzewanie. W sierpniu br. Miasto Piastów złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek o sfinansowanie projektu rozpoznania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych w Piastowie.Wykonany odwiert i wyniki tych badań pozwolą ocenić, czy źródło ciepła z ziemi będzie można wykorzystać jako podstawowe źródło ogrzewania w domach piastowian.

To technologia przyszłości. I mimo tego, że działanie nie należy do najłatwiejszych, warto go podjąć, ponieważ w perspektywie kilku lat może ono znacznie poprawić stan powietrza w naszym otoczeniu oraz obniżyć opłaty za ciepło w domach. Jest o co walczyć.

Koszt całkowity przedsięwzięcia to prawie 12,8 mln zł. Po ostatecznej weryfikacji będzie w 100 % pokryty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Nasza aplikacja pierwsze oceny przeszła pomyślnie.

Zadanie objęte wnioskiem polega na wykonaniu otworu badawczego do głębokości około 1940 m. Odwiert ten po spełnieniu roli badawczej będzie mógł zostać wykorzystany jako otwór eksploatacyjny wód termalnych z utworów jury dolnej, w oparciu o który w następnej kolejności planowana będzie realizacja ciepłowni geotermalnej zaopatrującej Piastów w ciepło.

Szansa na dotarcie do gorącej wody jest duża, ponieważ w otworach archiwalnych wykonywanych w okolicy Piastowa (na obszarze niecki warszawskiej) stwierdzono występowanie wysokotemperaturowych solanek w piaskowcowych skałach jury dolnej.

Najbliższym naszemu miastu przykładem doskonałego wykorzystania wód termalnych za pomocą ciepłowni gazowo-geotermalnej jest Mszczonów. W Sochaczewie trwa właśnie odwiert.

Liczymy na powodzenie projektu, na pozytywny wynik badań oraz na skuteczną eksploatację w naszym mieście energii geotermicznej jako odnawialnego źródła energii.

UM Piastów

MS 18/2018, 25 października