DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

Ekodziałania dla poprawy powietrza

Problem złej jakości powietrza w naszym regionie jest znany. Szczególnie wybrzmiewa wraz z początkiem w sezonu grzewczego. U źródeł niskiej jakości powietrza leży szereg powodów. Wśród nich między innymi można wymienić wzmożony ruch kołowy, spalanie paliw złej jakości w starych piecach i związane z tym zbyt wygórowane zapotrzebowanie na energię w budynkach wybudowanych wiele lat temu, gdy normy emisji spalin nie miały priorytetowego znaczenia podczas podejmowania decyzji o inwestycjach.

Obecnie świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą smog rośnie. To bardzo dobrze, ponieważ od tego zależy zdrowie nas wszystkich oraz przyszłych pokoleń. Należy jednak pamiętać, że nie wszystko można zmienić od razu. Pewne działania wymagają czasu i są działaniami systemowymi. Jednak warto je inicjować.

Miasto Piastów w ostatnim czasie podjęło szereg działań, by w możliwie największym stopniu ograniczyć niską emisję. Są to między innymi:

 • kompleksowa termomodernizacja: 8 obiektów użyteczności publicznej, 11 wielorodzinnych budynków komunalnych,
 • zakup drona do monitoringu spalin z palenisk w budynkach jednorodzinnych,

 • budowa parkingu „Parkuj i Jedź”,

 • ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym więcej informacji

 • zwiększenie punktów pomiaru jakości powietrza z 1 do 5,

 • bezpłatna komunikacja miejska P-1 i P-2,

 • system wypożyczalni rowerów i skuterów miejskich,

 • rewitalizacja terenów zielonych,

 • promocja i rozwój elektromobilności w mieście (w tym zakup autobusów elektrycznych do obsługi miejskich linii),

 • projekt budowy centrum przesiadkowego przy stacji PKP i parkingów przy ul. E. Orzeszkowej w ramach programu „Parkuj i Jedź”,

 • rozpoznanie zasobów wód termalnych i wykonanie odwiertu w celu wykorzystania tego źródła ciepła jako podstawowe źródła ogrzewania dla piastowian,

 • promocja rządowego Programu „Czyste Powietrze” oraz świadczenie usług informacyjnych dla mieszkańców o tym działaniu,

 • promocja i wsparcie udziału piastowian w gminnym programie dopłaty do wymiany starego pieca „Stop Smog”,

 • instalacja tężni solankowej (kolejna stanie w parku okalającym Willę Millera)

Podjętych działań i inicjatyw na rzecz polepszenie jakości życia piastowian jest wiele. Niektórych efekty już widać. Na kolejne musimy cierpliwie poczekać.

Wierzymy, że znajdą się osoby bądź podmioty chcące również podążyć tą ścieżką – tylko wówczas mamy szansę na poprawę jakości powietrza w naszym mieście.

UM Piastów

MS 18/2018, 25 października