DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Budowa strefy rekreacji w Nowej Wsi

Z dnia na dzień widoczne są coraz większe zmiany nad akwenem wodnym Smug w Nowej Wsi. Rozpoczęta w czerwcu budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny zbliża się ku końcowi.

Zostały wytyczone alejki spacerowe, przygotowane miejsca pod ławki, postawione są słupy oświetleniowe, wykonane altany i część pomostów. Przygotowywana jest nawierzchnia pod część rekreacyjno-sportową usytuowaną w zachodniej części Smugu. Na niej zaplanowano boisko do siatkówki o nawierzchni trawiastej, boisko do street
ball’a oraz ćwiczeń workout. Tam też będzie miejsce na dwa paleniska.

W części obszaru, na którym znajdowały się m.in. siłownie zewnętrzne (które pozostaną), powstanie trawiasta polana piknikowa i miejsce na ognisko. Tam zostanie utworzona tzw. szachownica – plac, służący do gry w szachy lub zabaw dla dzieci, z możliwością okazjonalnego wykorzystywania do montażu estrady i organizowania lokalnych uroczystości.

Powierzchnia powstającej strefy rekreacji ma blisko 2,5 ha, z czego 86% będzie powierzchnią przyrodniczo czynną. Zbiornik wodny Smug, mający 0,8 ha, zachował swoją linię brzegową. Teren wokół niego zostanie zadrzewiony i będą wykonane nasadzenia roślinne.

Ważną rolą akwenu Smug jest także wykorzystywanie go przez wędkarzy. Dlatego też północna i południowa część obszaru będzie dostosowana do uprawiania sportu wędkarskiego. W tych częściach powstały jedynie trakty spacerowe, maksymalnie odsunięte od brzegu oraz – z jednej strony – trawiasta plaża.

Inwestycja o wartości 2,7 mln zł zostanie dofinansowana ze środków unijnych (ponad 0,5 mln zł) w ramach współpracy gminy Michałowice w Lokalnej Grupie Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Strefa rekreacji będzie gotowa do końca listopada.

UGM

MS 18/2018, 25 października