DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Miejskich inwestycji ciąg dalszy

Na placu budowy domów komunalnych trwają prace wykończeniowe. Mury nowej filii piastowskiej przychodni zdrowia rosną w dobrym tempie. Niektóre z zaplanowanych inwestycji zakończono, a do prac nad wykonaniem kolejnych miasto lada moment przystąpi.

Przedstawiamy raport z realizacji kilku bieżących zadań:

  • Ścieżki rowerowe – zakończona budowa ścieżki rowerowej w al. Tysiąclecia, al. Wojska Polskiego oraz wzdłuż wiaduktu im. gen. Okulickiego; w ul. Warszawskiej trwają prace końcowe;

  • Ul. C. K. Norwida – 19 września 2018 r. rozstrzygnięto przetarg na przebudowę tej ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie i kanał sanitarny). Wykonawcą będzie firma Bud-Bruk Zakład Robót Drogowych. W drugim tygodniu października zostanie podpisana z nim umowa. Kwota zadania to 2 985 027,10 zł;

  • Ul. Złotej Jesieni i ul. Brzozowa – prace zakończone – 1 października 2018 r. odbył się odbiór końcowy prac przez Inwestora i Inspektora Nadzoru;

  • Wodociąg w ul. Pomorskiej – 26 września 2018 r. prace zakończono;

  • Budynki komunalne – trwają prace związane z wykończeniem mieszkań oraz z zagospodarowaniem terenu – parkingi, chodniki, budowa i wyposażenie placu zabaw;

  • Przychodnia Piastun – trwają prace w zakresie wznoszenia budynku – została wykonana konstrukcja żelbetowa nadziemna, nadproży oraz ostropu nad parterem, roboty związane z izolacja ścian oraz murowanie ścian wewnętrznych.


UM PIASTÓW
MS 17/2018, 11 października 2018