DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Dofinansowanie na sprzęt dla Przychodni PIASTUN

Postępy na placu budowy nowoczesnej filii SPZOZ PIASTUN po północnej stronie miasta oraz, co już jest pewne, wysoka dotacja dla tej placówki na nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny dają powody do radości. Wszystko to z myślą o podniesieniu jakości świadczonych usług z zakresu opieki zdrowotnej dla mieszkańców Piastowa.

W dniu 25 września 2018 r., burmistrz miasta Grzegorz Szuplewski wraz ze skarbnikiem Grażyną Wójcik, dyrektorem SPZOS PIASTUN Mateuszem Kuczabskim oraz członkiem zarządu województwa mazowieckiego Elżbietą Lanc podpisał kolejną umowę o dofinansowanie dla Piastowa ze środków unijnych. Środki przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 862 533,03 zł przeznaczone będą na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i diagnostycznego dla piastowskiej przychodni zdrowia.

Projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki skoordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie” zakłada zakup sprzętów m.in. do pracowni kardiologicznej, chirurgicznej, kolonoskopii, gastroskopii, anestezjologicznej oraz rehabilitacyjnej. Całkowita wartość projektu szacowana jest na 4 828 166,29 zł.

Nowe urządzenia zaczną pojawiać się w przychodni już na początku 2019 roku. Natomiast w nowym budynku będą instalowane w drugiej połowie przyszłego roku, po oddaniu obiektu do użytkowania.

Budowa nowej placówki Przychodni PIASTUN i wyposażenie jej w nowoczesną aparaturę medyczną ma na celu zapewnienie wyższego standardu opieki medycznej. To z całą pewnością przyczyni się do poprawy jakość życia piastowian.

Anna Lorens

MS 17/2018, 11 października 2018