DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Wręczenie aktów mianowania i powierzenie stanowisk nowym dyrektorom

Dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Agnieszkę Kuźmińską Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego, który w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat pruszkowski, nadaje Starosta Pruszkowski. Przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele składają ślubowanie według roty zawartej w ustawie Karta Nauczyciela.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

Katarzyna Morawska, Marta Świder i Monika Czuj ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie;

Artur Józef Wiśniewski, Iwona Majewska, Joanna Chęć z Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie;

Michał Rafał Dumała, Ewa Paulina Nowak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie;

Natalia Urbaniak-Kantyka z LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie;

Jagna Aleksandra Sienkiewicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie;

Magdalena Pakosińska – Parys z LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Podczas uroczystości powierzono stanowiska 3 dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat:

Annie Tużnik – Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,

Ewie Król – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie,

Iwonie Pych – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Pruszkowie.

W czasie spotkania pożegnano również Panią Annę Łukawską-Adamczyk, Dyrektora MDK w Pruszkowie, która z dniem 31 sierpnia zakończyła pracę na tym stanowisku.

Pani Agnieszka Kuźmińska podziękowała nauczycielom i dyrektorom za zaangażowanie i aktywność w czasie trwania pandemii oraz za dobrze przeprowadzoną przez szkoły edukację zdalną, która w poprzednim okresie była jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo dzieci przy zachowaniu ciągłości nauczania.

W ciągu ostatnich kilku tygodni przekonamy się, czy nastąpi do niej powrót.  Musimy zrobić wszystko, aby  zagwarantować dzieciom oraz nauczycielom jak najlepsze warunki oraz narzędzia do pracy – dodała.

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

MS 16/2020, 10 września 2020