DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Ursuska Rada Seniorów już działa

Pierwszym punktem obrad pierwszej sesji Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy II kadencji, 10 września 2018 roku, był wybór przewodniczącego. Został nim jedyny zgłoszony kandydat – Krzysztof Szczerba. Zaraz po tym radni ruszyli do pracy.

Z krótkiej prezentacji dowiedzieliśmy się, że Krzysztof Szczerba nigdy nie należał do żadnej partii, jest społecznikiem z przekonania z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi w Ursusie niewielki sklep ze słodyczami. Był członkiem Rady Seniorów w poprzedniej kadencji. Sekretarzem Rady został wybrany jednogłośnie Jerzy Domżalski, który pełnił tę funkcję również przez poprzednie 3 lata. Przedstawicielem Rady Seniorów do Rady Warszawy wybrano Barbarę Banaszek, która przez rok zbierała doświadczenie na tym stanowisku w poprzedniej kadencji. Zgodnie ze statutem w skład Rady Seniorów wchodzi również przedstawiciel Zarządu Dzielnicy. Zarząd wyznaczył na tę funkcję Jerzego Domżalskiego.

Trochę nas za mało

Po zakończeniu spraw organizacyjnych K. Szczerba zgłosił wniosek o przeprowadzenie wyborów uzupełniających, ponieważ z braku kandydatów do rady wybrano tylko 9 osób, a dopuszczalnych jest 12. Rozgorzała dyskusja z udziałem burmistrzów i kierownika Biura Rady, ale ostatecznie stwierdzono, że przy obecnym stanie prawnym nie jest to formalnie możliwe.

Doceńmy wyróżniających się seniorów

Padł wniosek o ustanowienie odznaki – Honorowy Senior Ursusa, który spotkał się z pozytywnym przyjęciem. Seniorzy chcą ustanowić Kapitułę odznaczenia, na której czele miałby stanąć Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusław Łopuszyński.

Konkretne postulaty

Kolejne minuty pokazały, że nowi Radni aż rwą się do pracy i zgłoszono kilka postulatów do przekazania Radzie Dzielnicy. Pierwszy wniosek dotyczył ustawienia ławek dla osób, często starszych, przyprowadzających i odbierających dzieci w holu i na zewnątrz nowo otwartej Szkoły Podstawowej nr 360. Tę sprawę burmistrz Krzemień obiecał załatwić w trybie przyśpieszonym. Drugi postulat – o umieszczenie ławek na wszystkich przystankach autobusowych, również tych na żądanie, radny Rogal przekaże Radzie Dzielnicy.

Następna sesja Rady już 8 października, więc ursuscy seniorzy powinni czym prędzej zgłaszać swoim przedstawicielom problemy i oczekiwania, w rozwiązaniu których mogą pomóc władze dzielnicy.

Skład Rady Seniorów II kadencji (w kolejności alfabetycznej): Barbara Banaszak, Jerzy Domżalski, Alina Florczak, Tadeusz Kaczmarek, Ryszard Rogal, Wanda Sawicka, Paweł Smereczyński, Krzysztof Szczerba i Lucyna Wasilewska. Przypominamy, że praca w Radzie Seniorów ma charakter społeczny.

Tekst i zdjęcia: Jacek Sulewski

MS 16/2018, 27 września 2018 r.