DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Piastów. Spotkanie z mieszkańcami

Termomodernizacja domku będzie dofinansowana

12 września w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami Piastowa na temat nowych perspektyw uzyskania znaczących dopłat do termomodernizacji domów jednorodzinnych. Przedstawiciele firmy CDE na prośbę burmistrza Piastowa zapoznali przybyłych z wchodzącym właśnie w stadium realizacji rządowym programem Czyste Powietrze.

Na sali pojawiło się ok. 70 osób. Było to już drugie takie spotkanie na terenie miasta. Prezes firmy szczegółowo omówił program i możliwości skorzystania z atrakcyjnych dopłat.

Z programu Czyste powietrze będą mogły skorzystać i uzyskać dotacje na: termomodernizację budynków jednorodzinnych, wymianę i montaż źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii osoby, które mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku. Program będzie realizowany w latach 2018–2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Podmioty odpowiedzialne za ten program to Ministerstwo Środowiska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jeszcze w tym roku będzie można rozpocząć inwestycje termomodernizacyjne. Ma z tej możliwości skorzystać 3–4 miliony domków jednorodzinnych w całym kraju. Wnioski właściciele lub współwłaściciele domków jednorodzinnych powinni składać do Wojewódzkich FOŚiGW, z województwa mazowieckiego – w Warszawie. 

Najpierw trzeba przygotować dokumentację aplikacyjną i wniosek o dofinansowanie. Potrzebny będzie wpis do księgi wieczystej, akt notarialny, ewentualnie zgoda współwłaściciela, audyt i kosztorys. Jako domki jednorodzinne traktowane są budynki, w których zamieszkują maksymalnie 2 rodziny. Na 1 wniosek można otrzymać maksymalnie 53 tys. zł, minimalnie – 7 tysięcy. Oprócz tego można dobrać preferencyjną pożyczkę z 6-miesięczną karencją z oprocentowaniem w wysokości 2,2%. Spłata może być rozłożona maksymalnie na 15 lat. Na zrealizowanie zadeklarowanego przedsięwzięcia mamy 24 miesiące. Koszty kwalifikowane, czyli takie, które wliczają się do całej inwestycji, liczy się już od 1 stycznia 2018. Można więc w całkowitą kwotę dopłaty wliczyć np. koszt pieca zamontowanego na początku tego roku, czy wymianę stolarki, oczywiście pod warunkiem posiadania faktury.

Kto i ile pieniędzy może otrzymać

Wysokość dotacji zależy od wielkości dochodu na członka rodziny, zamieszkującego w tym domu łącznie z dziećmi (kwoty netto bez świadczeń społecznych i socjalnych).

Progi w przyznawaniu dotacji to: 

  • do 90% bezzwrotnej dotacji i 10% pożyczki można uzyskać na domek, w którym kwota miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł

  • do 80% – 601–800 zł na osobę – pożyczka do 20% wartości;

  • do 70% – 801–1000 zł na osobę – pożyczka do 30 proc.;

  • do 60% – 1001–1200 zł na osobę – pożyczka do 40%;

  • do 50% – 1201–1400 zł dochód na osobę – pożyczka do 50%;

  • do 40% – dochód 1401–1600 zł na osobę – pożyczka do 60%;

  • do 30% – dochód powyżej 1600 zł na osobę – pożyczka do 70% wartości dotacji.

Od 19 września mieszkańcy mogą składać wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej drogą elektroniczną. W ramach dofinansowania można dostać do 53 tys. zł. Program dotyczy wymiany pieców i termomodernizacji budynków i będzie realizowany przez 12 lat, przy czym przez 10 lat będzie można składać wnioski.

Stawki za konkretne inwestycje

Prowadzący podał przykładowe kwoty akceptowane przez Fundusz.

Za docieplenie domu – do 150 zł za m2 powierzchni, za wymianę stolarki (okna, drzwi) – do 700 zł za m2, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe – 2000 zł za m2, węzeł cieplny lub kocioł na paliwo stałe – do 10 000 zł, na biomasę – do 20 000 zł, ogrzewanie elektryczne – do 10 000 zł, kocioł gazowy – do 15 000 zł, montaż odnawialnych źródeł energii – do 30 000 zł.

Na instalację fotowoltaiczną lub instalację kolektorów słonecznych można uzyskać tylko pożyczkę.

Dopłaty można otrzymać zarówno dla budynków nowo budowanych jak i już stojących.

Rząd przyjmuje, że czas od rozpatrzenia wniosku do wypłaty pieniędzy nie przekroczy 3. miesięcy.

Firma CDE zaoferowała zarówno przeprowadzenie audytu jak i doprowadzenie całej procedury do końca łącznie z wykonawstwem.

Niezależnie od programu rządowego Miasto Piastów jeszcze do końca września prowadzi program na dofinansowanie wymiany kotłów – można uzyskać dopłatę do 4 tys. zł.

Tekst i zdjęcie Jacek Sulewski

MS 16/2018, 27 września 2018 r.