DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Renesans szkół zawodowych w ZS im. F. Nansena w Piastowie

W Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie, podobnie jak w innych szkołach, 2 września zadźwięczał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym 2019/2020. Nie zawsze jednak tak było. Był taki wrzesień, gdy klasy nie doczekały się uczniów. 1 września 1939 roku Niemicy hitlerowskie zaatakowały Polskę i spowodowały największy konflikt zbrojny w historii – II wojnę światową – przypomniała młodzież, zapewniając jednocześnie, że nie zapomnimy o tych, którzy 80 lat temu oddali życie za ojczyznę, bronili honoru Polski, wpisali się w karty naszej historii wielkością i sławą.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w osobach: wicestarosta – p. Zdzisława Zielińska oraz sekretarz – p. Michał Landowski, którzy oprócz ciepłych słów skierowanych do młodzieży, rodziców i pracowników szkoły, bukietu czerwonych róż wraz z życzeniami na nową drogę zawodową dla nowo powołanego dyrektora szkoły – p. Jarosława Stolarskiego, wręczyli Piotrowi Dębkowi, uczniowi czwartej klasy technikum, nagrodę starosty za wybitne osiągnięcia w nauce i postawę opartą na najwyższych wartościach.

Nowości edukacyjne

Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół to szczególnie radosny początek dla Piastowian i mieszkańców okolicznych miejscowości. Po niemalże dwu dekadach odrodziło się szkolnictwo zawodowe w Nansenie (dawny „Chemik”). Powstało 8 klas pierwszych, w tym: Ogólnokształcąca Certyfikowana Klasa Mundurowa pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, 5 klas technikum o specjalnościach: technik logistyk (kontynuacja), technik obsługi turystycznej (kontynuacja) oraz nowe: technik reklamy, technik weterynarii i dwie klasy branżowe I stopnia, w których będzie kształciła się młodzież w wybranych przez siebie zawodach (cukiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, stolarz – do wyboru 35 zawodów).

Uroczyste powitanie

Wszystkich zebranych na uroczystości, a w szczególności młodzież klas pierwszych i nowych pracowników szkoły, którzy licznie zasilili placówkę w związku z nowymi kierunkami, powitał dyrektor szkoły – p. Jarosław Stolarski. Od 1 września br. pełni on w Nansenie tę zaszczytną, a jednocześnie niełatwą funkcję (co zauważyła nawet młodzież), obejmując ją po p. Reginie Radziszewskiej, która po 15 latach odeszła na zasłużoną emeryturę. Dyrektor zaprezentował wszystkim wizję szkoły przyszłości skierowaną przede wszystkim na rozwój kompetencji młodego człowieka.

Nansen – szkoła z wyjątkową atmosferą

Młodzież starszych klas przywitała młodszych kolegów, życząc im samych sukcesów i dobrego samopoczucia oraz zapewniając – między wierszami – że w Nansenie nie jest źle. Jest to zgodne z prawdą, ponieważ w Zespole Szkół panuje wyjątkowa atmosfera życzliwości, przyjaźni i bezpieczeństwa – zarówno wśród grona pedagogicznego jak i uczniów. Nastrój panujący w szkole oraz wzajemne relacje są godne uznania.

Warto też wspomnieć o zmieniającym się otoczeniu wokół szkoły – nowym, eleganckim wjeździe na dziedziniec szkolny i nowych planach na upiększenie budynku i terenów przyszkolnych.

Tekst: Joanna Sztroman

Zdjęcia: Powiat Pruszkowski, Patryk Gójski, Jolanta Sznura,

MS 16/2019, 12 września 2019