DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Powiatowy Urząd Pracy świadczy skuteczną pomoc przedsiębiorcom w dobie pandemii

Czas szybko płynie i już mało kto pamięta pierwsze tygodnie pandemii koronawirusa. Wówczas większość firm pozbawiona klientów znalazła się w sytuacji zagrożenia, z trudną do przewidzenia przyszłością. Położenie było ciężkie zarówno dla przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników. Część usługodawców zawiesiła działalność, większość podmiotów gospodarczych funkcjonowała na zwolnionych obrotach, a tylko garstka złapała „wiatr w żagle”. Zapaści i zwolnieniom zapobiegły Tarcze Antykryzysowe. Realizację jednej z nich powierzono Powiatowemu Urzędowi Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zadaliśmy kilka pytań p. Annie Raszkiewicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Jak Urząd Pracy funkcjonował w tym trudnym czasie?

W czasie gdy większość firm nie działała, a wiele instytucji nie wykonywało części zadań, Urząd Pracy oprócz swoich stałych funkcji, tzn. obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy, obsługi pracodawców, cudzoziemców, wypłat zasiłków, ubezpieczania, musiał w ekspresowym tempie zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. W czasie wybuchu pandemii przeżywaliśmy prawdziwe oblężenie wszelkich łączy: internetowych, telefonicznych i tzw. urnowych. Działaliśmy w warunkach dużego stresu, pod presją czasu, pod naporem zatrwożonych przedsiębiorców, chcących ratować swoje firmy i nie dopuścić do zwolnień. Funkcjonowaliśmy w reżimie sanitarnym, w obawie o zdrowie urzędników. Wytężona praca Urzędu realizowana była częściowo w trybie zdalnym, na dwie zmiany, również w godzinach nadliczbowych, w dni wolne, obarczona wieloma niewiadomymi związanymi z interpretacją przepisów i blokującym się z powodu nawału wniosków systemem informatycznym. W tych realiach Urząd Pracy stanął na wysokości zadania.

Na jakie wsparcie mogli liczyć przedsiębiorcy?

Wsparcie to miało różne formy, m.in.: niskooprocentowanej pożyczki w wysokości 5 tys. zł, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Firmy, które dobrze dawały sobie radę przed pandemią, solidnie regulowały zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, a przy tym poprawnie aplikowały o pieniądze z Tarczy Antykryzysowej, najczęściej otrzymywały wsparcie z UP w ciągu miesiąca.

Dziś możemy już mówić o imponującej, wymiernej pomocy Powiatowego Urzędu Pracy.

To prawda. Do firm zlokalizowanych na terenie naszego powiatu z Urzędu Pracy popłynęło już ok. 55 mln złotych. Od 1 kwietnia do dziś PUP dla PWZ przyznał: 7700 pożyczek, 10 pożyczek dla organizacji pozarządowych, 870 dofinansowań dla samozatrudnionych, 720 dofinansowań części kosztów wynagrodzeń dla 3800 pracowników. Ta pomoc pozwoliła podmiotom gospodarczym przetrwać najgorsze i dała czas na przemyślenie firmowych strategii na przyszłość.

Ten specyficzny czas zrodził nowe umiejętności...

Wartością dodaną konieczności działania w pandemii okazała się przyśpieszona edukacja informatyczna interesantów. Dziś częściej i sprawniej załatwiają urzędowe sprawy on-line. Zarówno przedsiębiorcy, pracodawcy, jak i bezrobotni zachęcani przez urzędników perspektywą szybszego otrzymania pomocy finansowej w przypadku złożenia wniosków internetowo – pokonali dotychczasowe bariery. Załatwiali elektroniczny podpis i przysyłali swoje dokumenty przez portal „praca.gov.pl”.
Przeniesienie dużej części spraw do wirtualnej przestrzeni było i jest niezmiernie korzystne z wielu powodów. Obróbka dokumentów uległa przyspieszeniu, pieniądze trafiają na konta aplikujących bez zbędnej zwłoki, minimalizuje się epidemiczne zagrożenia w powiecie, a ograniczając przyjazdy do Urzędu Pracy oszczędza się również środowisko naturalne.

Pomoc dla przedsiębiorców nadal trwa?

Oczywiście. Wnioski o środki finansowe z Tarczy Antykryzysowej wpływają do Urzędu nieprzerwanie, ich obróbka odbywa się prawie na bieżąco, a pieniądze przekazywane są niezwłocznie. Teraz ten proces przebiega w spokojniejszej atmosferze, z pożytkiem dla obu stron. Cały czas monitorowana jest sytuacja firm, którym PUP przyznał pomoc z publicznych funduszy, a od ponad miesiąca trwa sukcesywne umarzanie najwcześniej udzielonych pożyczek. Mamy nadzieję, że dzięki pomocy państwa i naszemu wzmożonemu wysiłkowi udało się zapobiec masowemu napływowi mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego do rejestru bezrobotnych.

ARM

MS 16/2020, 10 września 2020

Na zdjęciu: Chwila po podpisaniu umowy między władzami PWZ i zarządem Warszawskiego Szpitala dla Dzieci