DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Pomagamy dzieciom z problemami adaptacyjnymi!

17 sierpnia w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim podpisano umowę pomiędzy Warszawskim Szpitalem dla Dzieci SPZOZ i Powiatem Warszawskim Zachodnim. Celem umowy jest nawiązanie współpracy pomiędzy nową placówką środowiskowej opieki psychoterapeutycznej – Centrum Rozwoju Twojego Potencjału TOGO, działającą przy szpitalu, a samorządem powiatowym.

Eksperci biją na alarm, coraz więcej dzieci ma problemy psychiczne, a dotychczasowy państwowy system pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży staje się niewydolny. Trzeba przeciwdziałać tej sytuacji i stworzyć dla potrzebujących pomocy nastolatków mechanizmy pomocowe. Czasem terapia musi objąć także całą rodzinę, nieraz bowiem również rodzice dzieci potrzebują fachowej, psychologicznej opieki. Doskonale o tym wiedzą pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej w naszym powiecie na co dzień stykając się z tym problemem.

Powiat Warszawski Zachodni przyjął zaproszenie do współpracy od Warszawskiego Szpitala dla Dzieci (przy ul. Kopernika), w którym powstał i jest realizowany program „TOGO”, przeznaczony dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia, refundowany przez NFZ. Program obejmuje terapię dzieci dotkniętych różnorodnymi problemami adaptacyjnymi, w tym: środowiskowymi, rówieśniczymi, rodzinnymi. Przewiduje także pracę z rodzinami dzieci i środowiskiem lokalnym.

W spotkaniu w starostwie uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu: wicestarosta Paweł Białas, sekretarz powiatu Ewelina Degowska i członek zarządu PWZ Roman Reszka. Warszawski Szpital dla Dzieci reprezentowali: dyrektor szpitala Izabela Marcewicz Jendrysik, dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji diagnostyki Agnieszka Siporska Sitko, a także Anna Osowska Rembecka – terapeutka środowiskowa współpracująca ze szpitalem w ramach programu „TOGO”.

Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych gmin: Izabelin, Błonie i Łomianki, oraz lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dyrektor Barbarą Gębalą.

Podczas spotkania założenia programu „TOGO” omówiła dyrektor Izabela Marcewicz Jendrysik, a działania praktyczne przybliżyła zebranym terapeutka Anna Osowska Rembecka. Całość spotkania, które stało się małą konferencją przedstawiającą współczesne problemy dzieci i młodzieży, prowadziła sekretarz PWZ Ewelina Degowska. Na zakończenie przedstawiciele władz samorządu powiatowego i dyrektor Szpitala dla Dzieci podpisali umowę dotyczącą współpracy.

MS 16/2020, 10 września 2020