DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w nowej odsłonie na 75-lecie istnienia

Największa polska inwestycja samorządowa roku 2019

Budowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i budowa hali sportowej wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. 11-go Listopada 2A to największa inwestycja samorządowa roku 2019 realizowana w Polsce w formule Partnerstwa Publiczno-Prawnego w zakresie budownictwa kubaturowego dla oświaty.
Partnerem Publicznym jest Miasto Piastów, natomiast Partnerem Prywatnym – Warbud S.A.

Zadaniem partnera prywatnego jest wybudowanie nowej części dydaktycznej szkoły, czyli trzykondygnacyjnego budynku oraz zaplecza sportowego z halą, a także łącznika do istniejącego budynku wraz z jego generalnym remontem. Pomiędzy tymi trzema budynkami powstanie taras z częścią wypoczynkową dla uczniów. Powierzchnia nowych budynków to ok. 4,5 tys. m2, a części rewitalizowanej ok. 2 tys. m2.

Czas realizacji całej inwestycji przewidziano na 19 miesięcy, w tym na budowę nowych obiektów – ok. 16 miesięcy.

Prace rozpoczęły się już w połowie maja br., a więc jest nadzieja, że kolejny rok szkolny 2020/2021 uczniowie liceum będą mogli powitać już w nowej szkole. Niewątpliwie to wydarzenie uświetni jubileusz 75-lecia piastowskiego LO im. A. Mickiewicza przypadający właśnie w przyszłym roku.

Jeśli chodzi o partnera publicznego, czyli Miasto Piastów, będzie ono przez 22 lata spłacało inwestycję w stałych ratach rocznych. Ich wysokość ustalona jest na ok. 10% obecnego poziomu rocznych wydatków inwestycyjnych miasta.

Warto dodać, że na partnerze prywatnym (Warbud S.A.) spoczywa obowiązek utrzymania przez cały okres spłat wybudowanych i wyposażonych w urządzenia obiektów.

UM Piastów

MS 16/2019, 12 września 2019