DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Drogi powiatowe

Ulica 3 Maja na finiszu

Największa tegoroczna inwestycja drogowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego dobiega do końca. Na ukończeniu są roboty drogowe na ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Małachowskiego do Szymanowskiego. Drogowcy przewidują, że ruch kołowy przywrócony będzie w tym miejscu w połowie września br. Na drugim odcinku tej modernizowanej ulicy trwają roboty wykończeniowe. Po położeniu, w najbliższym czasie, ostatniej warstwy bitumicznej nawierzchni, do zakończenia realizacji całej inwestycji pozostaną do wykonania jedynie roboty wykończeniowe związane z porządkowaniem placu budowy i pracami brukarskimi. Jak zwykle pod koniec robót, drogi uzyskają także oznakowanie poziome i pionowe. Jednocześnie informujemy Państwa, że w trakcie ostatnich prac dotyczących tego zadania, wykonana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tetmajera w Izabelinie, co podniesie bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie. Inwestycja realizowana jest przy pomocy środków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków własnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego i gminy Izabelin.

Prace drogowe na ul. Górnej

Trwają prace przy rozbudowie ul. Górnej – drogi powiatowej (nr 4102 W) w Radonicach i Żukówce w gm. Błonie. W ramach tej inwestycji przewiduje się: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę chodnika, zjazdów na posesje i odwodnienie. Długość modernizowanego odcinka to ok. 1,5 km. Zadanie będzie współfinansowane przez Powiat Warszawski Zachodni i gminę Błonie, a jego koszt wyniesie ok. 3,1 mln zł. Termin zakończenia robót drogowych na ul. Górnej przewidywany jest na koniec listopada br.

Budujemy mosty

Postępują prace przy modernizacji mostów w Lipkowie (gm. Stare Babice) i w Józefowie (gm. Kampinos). W Lipkowie wykonano już wszystkie elementy konstrukcyjne mostu, zostały do wykonania prace brukarskie oraz ozdobna balustrada z piaskowca.

W Józefowie, w nadchodzących dniach rozpoczną się roboty palowe, posadowiony będzie fundament pod poszerzenie konstrukcji mostu. Zakończenie prac przy tych obiektach przewidziano na koniec listopada. Przypomnijmy, że PWZ na realizację tego zadania otrzymał dofinansowanie środkami w wysokości ponad 700 tys. zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Wartość całej inwestycji szacuje się na ok. 1,7 mln zł.

Nowe nakładki asfaltowe

W nadchodzącym czasie Zarząd Dróg Powiatowych planuje ogłosić kilka przetargów wyłaniających wykonawcę nakładek asfaltowych na kilku odcinkach dróg powiatowych. Prace będą wykonane jeszcze w tym sezonie budowlanym.

MS 16/2020, 10 września 2020


Na zdjęciach: Prace drogowe na ul. Górnej w Radonicach i Żukówce