DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Metro w Ursusie

List otwarty do Przewodniczących Rad aglomeracji zachodniej

 

Warszawa, dnia 6 września 2018 r.

Panie/Panowie

Przewodniczący

Rady Gminy oraz Rad Miejskich

Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w dniu 21 czerwca 2018 r. przyjęła stanowisko Nr 3/XLVI/2018 w sprawie zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Ursus, analizując możliwość zastosowania najlepszych rozwiązań infrastrukturalno–drogowo–kolejowych dotyczących rozłożenia ruchu komunikacyjnego w Warszawie, zwraca się do Państwa o podjęcie wspólnych działań zmierzających do przedłużenia budowy metra, uwzględniającej potrzeby i aspiracje mieszkańców zachodniej części aglomeracji.

W opinii Rady Dzielnicy Ursus, możliwa jest znacząca poprawa sytuacji komunikacyjnej, nie tylko Dzielnicy Ursus, ale i mieszkańców tzw. pasma zachodniego aglomeracji warszawskiej, poprzez budowę stacji przesiadkowej „URSUS”. Realizowana obecnie druga linia metra kończy się stacją postojową „Mory” około 800 metrów od granic dzielnicy Ursus i około 1800 metrów od stacji PKP „Ursus”. Ostatnią stacją obsługującą pasażerów jest stacja „Chrzanów”.

Przez Dzielnicę Ursus przebiegają dwie linie kolei podmiejskiej: z kierunku Łowicz/Sochaczew oraz z kierunku Skierniewice/Żyrardów, tworzące „pasmo zachodnie” komunikacji kolejowej. Z tych dwóch kierunków codziennie dojeżdżają do Warszawy dziesiątki tysięcy osób. Większe natężenie ruchu występuje z kierunku Skierniewice/Żyrardów. Proponujemy wydłużenie budowanej drugiej linii metra do Ursusa i zlokalizowanie tam stacji przesiadkowej „URSUS”. Poprawa komunikacji dotyczyłaby wszystkich mieszkańców dzielnicy Ursus, w tym nowo budowanego osiedla na terenach po Zakładach Mechanicznych Ursus. Docelowo tylko to jedno osiedle liczyć będzie 25–30 tys. mieszkańców, a ich liczba w ciągu najbliższych kilku lat szacowana jest na ok. 100 tys.

Stacja przesiadkowa „URSUS” będzie też bardzo dobrym rozwiązaniem dla podróżnych z „pasma zachodniego” PKP. Takie rozwiązanie odciążyłoby stacje kolejowe od PKP „Włochy” do PKP „Śródmieście” i skierowałoby część ruchu pasażerskiego „obwodowo” w kierunku Woli, Bemowa i Żoliborza. Ułatwienie oraz skrócenie czasu podróży dla pasażerów z zachodniej części aglomeracji, zwiększy również zainteresowanie transportem publicznym i wpłynie na zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do Warszawy, która obecnie wynosi ok. 120 tys. Budowa węzła przesiadkowego PKP/Metro w Ursusie, umożliwiłaby wcześniejsze przekierowanie strumienia pasażerów, co znacznie skróciłoby czas dojazdu do zachodnich dzielnic miasta. Zakładając, że tylko co czwarty kierowca z aglomeracji, zachęcony szybszym i wygodniejszym dojazdem do pracy zrezygnowałby z transportu indywidualnego, można przyjąć, że dziennie do Warszawy wjedzie o około 30 000 samochodów mniej, co znacząco wpłynie na obniżenie zanieczyszczeń powietrza.

Z powyższych względów Rada Dzielnicy Ursus wnioskuje o uwzględnienie w pracach nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy przedłużenie linii metra i budowę stacji przesiadkowej „URSUS”.

Dariusz Pastor

Przewodniczący Rady

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

MS 15/2018, 13 września 2018