DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

„Gąska Balbinka” ma nowe skrzydło

W ubiegłym roku przedszkole nr 200 „Gąska Balbinka” w Ursusie obchodziło 50 lat istnienia. 3 września 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego skrzydła placówki.

W 1967 r. przedszkole przy ul. Balbinki 1 rozpoczęło działalność jako placówka przyzakładowa Zakładów Mechanicznych Ursus. Od tego czasu zmieniały się dyrektorki, przeprowadzano remonty, przedszkole stało się placówką publiczną. Wreszcie zapadła decyzja o dobudowaniu nowego skrzydła, w którym pomieści się dodatkowo 75 dzieci. W skład nowej części o powierzchni ok. 440 m2 (koszt budowy 7,5 mln zł) weszły nowe sale dydaktyczne, w tym specjalna sala ćwiczeń edukacji sensorycznej, nowy zimowy ogród dla dzieci oraz plac zabaw na terenie zewnętrznym obiektu. Teraz do Balbinki będzie chodzić 250 przedszkolaków.
W uroczystości otwarcia nowego skrzydła uczestniczyli: burmistrz dzielnicy Urszula Kierzkowska, zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy Maria Łukaszewicz, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Paweł Dilis, dzielnicowi radni – Tomasz Dąbrowski, Stanisław Dratkiewicz, Marianna Jaguścik, Stanisław Jasiński, Wanda Kopcińska, Irena Anna Jarzębak, Maria Miszkiewicz, Ryszard Rogal, Rafał Włodarczyk, ks. dziekan Zbigniew Sajnóg, Barbara Tomaszewska z Poradni Psychologiczno – pedagogicznej, Paweł Wysocki – prezes KS Ursus oraz dyrektorki wszystkich ursuskich przedszkoli i żłobków.

Dyrektor przedszkola Małgorzata Kopp w towarzystwie zastępcy Agnieszki Gajewskiej podziękowała władzom za powiększenie i unowocześnienie przedszkola.

Burmistrzowie przynieśli dzieciom ogromny kosz pełen pluszowych misiów, a dwójka dzieci pięknie wyrecytowała specjalnie na tę okoliczność napisany wierszyk:

Na zakończenie dzieci obejrzały teatrzyk, którego występ sinansował Urząd Dzielnicy.

Dzięki takim inwestycjom ogółem do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych w Ursusie zostało przyjętych 2550 dzieci w rekrutacji podstawowej. Dodatkowo 426 dzieciom, które uzyskały mniejszą liczbę punktów, także zostało zapewnione miejsce korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach publicznych w Ursusie – w rezultacie wszystkie dzieci z Ursusa znalazły miejsce w placówkach na terenie Dzielnicy.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

W materiale wykorzystano informacje z Urzędu Dzielnicy Ursus

MS 15/2018, 13 września 2018

Szanowni goście, pięknie witamy
i władzom dzielnicy podziękowania składamy.

Za ich wysiłek, za ich starania
dzieci składają podziękowania.

To co robicie jest tak wspaniałe: przepiękne sale,
kącików moc, zimowy ogród i to jest to.

Każdy przedszkolak dziś Wam to powie:

Przedszkole 200 – najlepsze w mieście!