DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Pierwsze podsumowanie 300+ i 500+ w Ursusie


Ruszyło przyjmowanie wniosków online o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500+”. Można także składać dokumenty w ramach programu „Dobry start” znany bardziej pod nazwą 300+.

Ruszyło przyjmowanie wniosków online o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500+”. Można także składać dokumenty w ramach programu „Dobry start” znany bardziej pod nazwą 300+.

Szacuje się, że na terenie Ursusa, świadczenie 500+ otrzyma ok. 6000 dzieci, zaś środki finansowe w ramach tzw. 300+ ponad 8900 dzieci. Do tej pory wpłynęło 2107 wniosków w ramach programu 500+. Natomiast w ramach 300+ przyznano świadczenia 5147 dzieciom.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do końca sierpnia daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października. Poniżej przedstawiamy najczęściej występujące niedociągnięcia przy wypełnianiu wniosków.

Wypełniając wniosek w ramach tzw. 500+ drogą elektroniczną należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, do jakiego urzędu dzielnicy składamy dokumenty. Powinien on być złożony (elektronicznie lub papierowo) do urzędu dzielnicy, w której zamieszkujemy (a nie jesteśmy zameldowani). Jednocześnie należy pamiętać, że składając dokumenty w ramach programu 500+ należy do wglądu przedstawić oryginały dokumentów (nie ksero) np. świadectwa pracy, wyrok rozwodowy.

Uwaga! Gdy dziecko urodzi się np. 25 sierpnia br. rodzice powinni złożyć odpowiednie dokumenty zarówno na okres zasiłkowy 2017/2018 jak i 2018/2019.

Od 1 lipca można składać dokumenty w ramach programu „Dobry start”. To jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają to świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Program obejmuje dzieci uczące się w szkole podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej, w dotychczasowym gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), w szkole artystycznej realizującej obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Termin składania wniosków w ramach tego świadczenia mija 30 listopada br. W związku z tym, że informacja o przyznaniu świadczenia jest wysyłana głównie drogą elektroniczną – prosimy o czytelne wpisywanie adresu poczty e-mail. Ponadto, wypełniając dokumenty należy pamiętać, o wpisaniu adresu szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać.

W celu usprawnienia obiegu dokumentów zaleca się składanie wniosków drogą elektroniczną:

1) wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) poprzez:

  • Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) lub
  • PUE ZUS lub
  • bankowość elektroniczną

2) wniosku o jednorazowe świadczenie „Dobry start” (300+) poprzez:

  • Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) lub
  • bankowość elektroniczną.

Osoby, które złożą dokumenty korzystając z ww. serwisów i poprowadzą w ich ramach korespondencję, nie muszą już zgłaszać się do Urzędu.

MS 14/2018, 23 sierpnia 2018