DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Nowa pracownia informatyczna dzięki dofinansowaniu

Do końca roku powstanie nowa pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim dzięki wsparciu Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.

12 sierpnia 2019 roku w Warszawie burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz podpisał umowę o udzieleniu pomocy finansowej z bud­żetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Zadanie ma być zrealizowane do 31 grudnia 2019 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 70 tys. zł, z czego 49 tys. zł to kwota dofinansowania z Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu zostanie wykonany remont sali lekcyjnej, zakupionych zostanie 15 zestawów komputerowych, oprogramowanie oraz dodatkowy sprzęt i umeblowanie sali.

Będzie to piąta pracownia w Szkole Podstawowej Nr 1. Obecnie wszystkie pracownie oferują 52 stanowiska komputerowe. Do szkoły uczęszcza 1113 uczniów i z roku na rok liczba ta wzrasta, co spowodowane jest m.in. dynamicznym rozwojem gminy oraz dużą ilością inwestycji mieszkaniowych. Kolejna pracownia pozwoli na lepsze dostosowanie sposobu nauczania do potrzeb globalnego społeczeństwa informacyjnego, będzie inspiracją do kreatywnego kształcenia się w korzystaniu z technologii cyfrowych. Uruchomienie kolejnej pracowni wpłynie na poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o zaawansowana grafikę komputerową, elementy robotyki i technologii druku 3D. Realizacja zadania wpłynie korzystnie na podniesienie jakości i efektywności pracy szkoły.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

Wydział Spraw Społecznych

MS 14-15/2019, 22 sierpnia 2019