DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Jest już wiecha na budynku komunalnym!

Zakończenie budowy pierwszego z planowanych komunalnych bloków w Ursusie znacznie skróci listę oczekujących na mieszkanie.18 czerwca na terenie budowy zjawili się w komplecie członkowie Zarządu Dzielnicy Ursus i wielu zaproszonych gości. Umieszczenie wiechy na budynku komunalnym w Ursusie przy ulicy Zagłoby miało bardzo uroczystą oprawę.

Blok przy ul. Zagłoby 17 powstaje na miejscu starego pawilonu, przez ostatnie lata użytkowanego przez Dom Kultury „Miś”. To 7-kondygnacyjny budynek, w którym znajdą się 84 lokale mieszkalne oraz podziemny garaż. Parter przeznaczony zostanie na miejsce aktywności kulturalnej. Blok będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla mieszkańców udostępnione zostaną pomieszczenia na wózki dziecięce oraz rowery. Na terenie odtworzony zostanie plac zabaw dla dzieci, a otoczenie budynku zostanie wzbogacone o dodatkową infrastrukturę dla mieszkańców – latarnie, ławki, stojaki rowerowe. Koszt inwestycji to ok. 16 mln zł. Środki pochodzą z Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy. Zakończenie budowy planowane jest w 2019 r. Wykonawca zakończył pierwszy etap budowy bloku – wylany został ostatni strop. Stało się to okazją do umocowania symbolicznej wiechy. Tradycyjnie jest to wieniec z kwiatów i gałązek.  Zawieszenie wiechy miało przynosić pomyślność nowo powstającemu budynkowi i jego mieszkańcom. Zwyczaj ten zachował się do dzisiaj, również w miastach.

Wśród osób zaproszonych znaleźli się: burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień oraz Kazimierz Sternik, Dyrektor Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy Grzegorz Okoński, Ksiądz Proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Wojciech Tomczyszyn, Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusław Łopuszyński, Kierownik DK „Miś” Paweł Wyrzykiewicz, radne Dzielnicy Ursus: przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej Maria Miszkiewicz, Wanda Kopcińska, Irena Jarzębak oraz członek zarządu ASKO S.A. – wykonawcy obiektu, Maciej Zarzecki.
Ksiądz Wojciech Tomczyszyn odmówił modlitwę i poświęcił obiekt i teren budowy. Burmistrz dzielnicy Urszula Kierzkowska powiedziała: – Zadaniem samorządu jest opieka i pomoc tym osobom, które nie radzą sobie w życiu tak jak inni. Powstający budynek pomoże rozwiązać problemy mieszkaniowe ludzi uboższych, samotnych, niepełnosprawnych lub rodzin wielodzietnych. Oddanie bloku spowoduje znaczne skrócenie listy oczekujących na mieszkanie. Jeszcze w tym roku będzie zakończona budowa, a w przyszłym niedaleko stąd rozpocznie się budowa drugiego domu komunalnego.

Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć dobre warunki mieszkaniowe dla tych, którzy najbardziej ich potrzebują – podkreślił Kazimierz Sternik, zastępca burmistrza i dodał: – W Ursusie udało się ulokować budynki komunalne w centrum społeczności lokalnej. Teraz przed nami jest wielkie zadanie, żeby tę społeczność zintegrować.

Na pytania „Mocnych Stron” odpowiada Grzegorz Okoński – Dyrektor Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy


Czy są już w Warszawie przykłady łączenia funkcji mieszkalnej z działalnością społeczno-kulturalną?

Staramy się, żeby we wszystkich nowych inwestycjach było łączenie funkcji. Dzięki temu tworzymy szanse na wpisywanie się tych budynków w dotychczasową rzeczywistość, żeby tworzyły miasto, żeby tworzyły wartość dodaną dla wszystkich okolicznych mieszkańców. Ten przykład, gdzie możemy mieć funkcję społeczno-kulturalną w dużym, ok. 1000-metrowym lokalu, na pewno pozwoli na realizację ciekawego dla mieszkańców programu na integrację społeczności lokalnej. Chcemy, żeby lokale służące mieszkańcom, takie jak: przedszkola, żłobki, biblioteki, centra społeczno-kulturalne w parterach nowych budynków stały się pewnym standardem.
Na taką skalę jak tutaj, jest to projekt wyjątkowy. Dla dzielnicy i obszaru lokalnego parter tego budynku będzie odgrywał ważną rolę. Chcemy w całej stolicy wprowadzić taki standard jako obowiązujący.

Jak w skali Warszawy wygląda sytuacja budownictwa komunalnego?

W budowie mieszkań na wynajem są duże potrzeby i dlatego przyjęta w grudniu 2017 roku polityka Mieszkania 2020–2030 zakłada wybudowanie w tym okresie ok. 15 tys. mieszkań dodatkowo w różnych segmentach: dla najbiedniejszych z czynszem socjalnym, typowo komunalnych, ale również w TBS-ie, w ramach spółek celowych, w ramach mieszkania plus, żeby móc zapewnić mieszkanie na wynajem po cenie niższej niż rynkowa dla osób o średnio-niższych czy średnich dochodach.

Dla kogo budowane są mieszkania komunalne?

Idea jest taka, żeby zamieszkały tu osoby, które są sprawdzonymi, solidnymi lokatorami.

Okoliczni mieszkańcy obawiają się nowych sąsiadów, twierdzą, że zamieszka tu „patologia”...

Rolą dzielnicy i miasta jest uświadomienie mieszkańców, że jest to nowy zasób, o który trzeba dbać i właściwie eksploatować. To że ktoś jest biedny nie oznacza, że jest osobą z problemami patologicznymi. Takim osobom potrzebna jest pomoc właśnie po to, żeby mogły się w pełni zintegrować z lokalną społecznością.


Tekst i zdjęcia: Jacek Sulewski

MS 14/2018, 23 sierpnia 2018