DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Budowa parkingu ,,Parkuj i Jedź” w Płochocinie

7 sierpnia burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę na realizacje projektu partnerskiego pn.: „Budowa parkingów »Parkuj i Jedź« w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Główne cele realizacji projektu to redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz wpływ na rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w regionie. W wyniku budowy parkingów nastąpi ograniczenie użytkowania samochodów prywatnych do przemieszania się do pracy, szkoły czy na zakupy do Warszawy oraz powrotu do domu, co przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych.

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie budowy dwóch parkingów do obsługi samochodów osobowych oraz rowerów – w Płochocinie przy ul. Długiej oraz w gminie partnera projektu – przy ul. Sienkiewicza w Starych Babicach.

Parking w Płochocinie będzie obejmował 83 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, w tym 6 miejsc parkingowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo parking zostanie wyposażony w dwie zadaszone wiaty ze stojakami na rowery tworzącymi łącznie 40 rowerowych stanowisk parkingowych. Na teren parkingu będzie można wjechać od ul. Handlowej oraz od ul. Długiej.

Całkowite nakłady inwestycyjne związane z realizacją projektu wynoszą ponad 2 mln zł. Na budowę obu parkingów otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie ponad 1,5 mln zł. Kwota ta stanowi 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Budowa Parkingu w Płochocinie szacowana jest na około połowę tej wartości.

Agnieszka Jędrzejczak

Referat Funduszy Zewnętrznych

MS 14/2018, 23 sierpnia 2018