DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej


Od kilku miesięcy mieszkańcy naszego Miasta mogą obserwować prace budowlane prowadzone na kilku obiektach w ramach projektu:  „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mieście Piastów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Kwota dofinansowania wynosi ponad 7,8 mln zł. To kolejne proekologiczne działanie władz Piastowa zakładające poszanowanie energii i środowiska.

Najmłodsi piastowianie – przedszkolaki Miejskiego Przedszkola nr 4 przy ul. Żbikowskiej 5 z pewnością chętnie będą przebywać w budynku, które wraz z ociepleniem otrzymało wielobarwną elewację. Stan zaawansowania prac budowlanych Inspektor Nadzoru Budowlanego ocenia na 89%. Oprócz docieplania elewacji i dachu, budynek zyska pompę ciepła.

Swoje oblicze zmienia także budynek Szkoły Podstawowej nr 1 położony przy ul. Brandta 22. Ocieplenie elewacji zostało wykonane już w 70 %. W budynku wymieniono stolarkę okienną, ocieplono strop sali gimnastycznej. Trwają roboty budowlane branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Natomiast kolorystyka budynku Szkoły Podstawowej nr 2 położonego przy Al. Krakowskiej 20 zostanie odświeżona w ramach ocieplenia elewacji, która została wykonana już prawie w całości. Wykonawca kontynuuje roboty w branży elektrycznej.

Na rozpoczęciu roku szkolnego 2018/19 budynek Szkoły Podstawowej nr 3 przy Al. Tysiąclecia 5 przywita swoich uczniów nową, bladoniebieską barwą. I tutaj prace termomodernizacyjne dobiegają końca. W ok. 90% zostało wykonane docieplenie dachu. Zostaną również wymienione grzejniki oraz zainstalowana będzie pompa ciepła.

Po dociepleniu i otynkowaniu elewacji także budynek Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Pułaskiego 6/8 prezentuje się bardzo elegancko. Ocieplono strop przejazdu bramowego, a także stropodach. Zaawansowanie wszystkich robót budowlanych wynosi 80%.

Mieszkańców miasta, którzy licznie korzystają z oferty Miejskiego Ośrodka Kultury, zapewne ucieszy nowy wygląd budynku po wykonaniu ocieplenia elewacji. I tu prace budowlane związane z termomodernizacją, w tym w branżach elektrycznej i sanitarnej szybko postępują.

W ramach projektu zostanie również ocieplony budynek wielorodzinny przy ul. Tuwima 4, zakres robót został zrealizowany w ponad 50%.

Na koniec przedstawiamy budynek Urzędu Miejskiego, który bardzo zyskał po wykonaniu ocieplenia i nowej elewacji. Wykonawca wykonał roboty budowlane już w 89%. Wkrótce zostaną także wymienione grzejniki w budynku.

W ramach projektu w większości wymienionych powyżej budynków zostanie także zmienione oświetlenie na energooszczędne oraz będzie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna. To również przyczyni się do podwyższenia standardu energetycznego budynków, poprawę efektywności kosztowej, zmniejszenia zużycia energii oraz redukcję CO2, stanowiących cel całego przedsięwzięcia.

 

Hanna Ryszkowska

Inspektor w Wydziale Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Piastowie

MS 13/2018, 26 lipca 2018