DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Nowoczesna Izba Przyjęć i zmodernizowany Oddział Chirurgii w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie na Wrzesinie

Inwestycja w zdrowie

W piątek, 6 lipca oficjalnie otwarto zmodernizowaną i rozbudowaną część szpitala powiatowego w Pruszkowie. Na inwestycję przeznaczono łącznie ponad 9 milionów złotych.


Od wielu lat wiadomo było, że szpital jest niedoinwestowany. Zarząd Powiatu i Radni od początku kadencji zgodnie traktowali inwestycje w szpital jako jedne z najważniejszych priorytetów. Pierwszym etapem prac był remont oddziału wewnętrznego, na który Starostwo Powiatowe przekazało kwotę 1,9 miliona złotych. Gruntownie wyremontowana interna zaoferowała 21 łóżek dla pacjentów szpitala, a otwarto ją oficjalnie na początku 2017 r. Zakończony symbolicznie drugi etap modernizacji i rozbudowy szpitala zapoczątkowano podpisaniem umowy na jej wykonanie 12 września 2017 r., na co Zarząd i Radni Powiatu przeznaczyli kwotę ponad 4 mln zł. Wkrótce dzięki staraniom Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery i pozytywnej rekomendacji ówczesnego Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła została przekazana dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa na rok 2017, powiększająca łączną kwotę na modernizację i rozbudowę szpitala do 7 306 506, 50 zł. W 2018 r. Zarząd i Radni powiatu pruszkowskiego zdecydowali o przekazaniu dodatkowej kwoty 1 400 000 zł na zakup nowoczesnego sprzętu dla szpitala. W wyniku tych działań wszyscy pacjenci, którzy będą przyjmowani i leczeni w szpitalu będą mieli zapewnione wysokie standardy opieki. Jest to najlepsza inwestycja w zdrowie i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego.

Podziękowania, marzenia, zapowiedzi

Obecny na uroczystości Senator Konstanty Radziwiłł podkreślił: – Jako byłego Ministra Zdrowia bardzo cieszy mnie, że ta inwestycja poprzedzona jest solidnym analizami rzeczywistego zapotrzebowania. (...) Niestety często bywa tak, że inwestycje są po prostu bardziej pomnikami tych, którzy je otwierają niż rzeczywiście pełnią istotną rolę w służbie zdrowia. Tutaj jest dokładnie odwrotnie.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zauważył: – Można postawić pytanie: jeżeli nie my to kto? Jeżeli nie dzisiaj to kiedy? (...) To konkretny początek, który musi iść dalej.(...) Obywatele muszą czuć się bezpiecznie, być zaopiekowani i mieć przeświadczenie, że ktoś zarządza po to żeby tak było. Nie tylko żeby mówić, ale i czynić.

Starosta Maksym Gołoś w swoim wystąpieniu podziękował mieszkańcom za danie szansy m.in. na poprawienie sytuacji służby zdrowia, Wojewodzie, Senatorowi, Radzie Powiatu i Zarządowi za wsparcie i zgodność co do wspólnie podejmowanych działań na rzecz poprawy służby zdrowia. Wymienił byłych członków Zarządu: Krzysztofa Rymuzę, dla którego szpital był zawsze oczkiem w głowie i Ewę Borodzicz, doceniając ją słowami: – Od niej zaczęła się modernizacja szpitala i oddziału internistycznego. Dzięki jej determinacji i zaangażowaniu rozpoczął się ten proces. W dalszej części wystąpienia powiedział: – Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie ma rzeczy ważniejszych niż zdrowie i edukacja. Bo jedno daje poczucie bezpieczeństwa na teraz, a drugie daje poczucie bezpieczeństwa na przyszłość. (...) Znamy potrzeby mieszkańców. Wiemy, że w Powiecie Pruszkowskim jest bardzo duże oczekiwanie, jeśli chodzi o pediatrię i ortopedię dziecięcą, ale znajdujemy się w takim momencie, że musimy cieszyć się z tego co mamy. Musimy wspólnie zabiegać o nasz wspólny interes, a w szczególności o jak najlepszą opiekę medyczną dla najmłodszych w przyszłości, niezależnie jaką siłę bądź grupę reprezentujemy. Chciałbym wszystkim podziękować za to co udało się zrobić do tej pory, ale nie spoczywajmy na laurach i walczmy dalej, bo jest jeszcze wiele do zrobienia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Makowska oświadczyła: – Mam takie marzenie, abyśmy w niedalekiej przyszłości wspólnie świętowali rozbudowę szpitala i mam nadzieję, że to się ziści.

Pracownicy szpitala rozpoczęli już proces przenoszenia pacjentów do nowych oddziałów, żeby jak najszybciej w pełni korzystać z możliwości, jakie daje nowy oddział i izba przyjęć. Dyrektor Szpitala Powiatowego Tomasz Sławatyniec powiedział: – Zaświeciło dziś słońce dla tego szpitala, zaświeciło słońce dla Powiatu Pruszkowskiego, ale przede wszystkim dla pacjentów. – Dotacje, które otrzymaliśmy to ponad 10 mln zł – przypomniał. – Musimy to docenić i szanować. (...) – W trakcie budowy nie zamykaliśmy żadnych sal i gabinetów. Pacjenci cały czas byli przyjmowani. Dziękuję pracownikom i pacjentom za cierpliwość i wyrozumiałość – dodał.

Ksiądz prałat Marian Mikołajczak,  proboszcz parafii św. Kazimierza w Pruszkowie, odmówił modlitwę, dokonał poświęcenia nowych pomieszczeń. – Wierzę w to mocno, że potrafią współistnieć dwa szpitale w jednym mieście i że wszyscy są potrzebni.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Zastępca Prezydenta Pruszkowa Michał Landowski, Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski, Wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka, Zastępca Burmistrza Brwinowa Jerzy Wysocki, Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie insp. Karol Siedlak oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szpitali i przychodni.

Oddział chirurgiczny

Zmodernizowany oddział chirurgiczny ma obecnie 20 łóżek szpitalnych. Wszystkie sale zostały w pełni wyposażone i posiadają łazienki, zatem komfort przebywających na oddziale pacjentów będzie zdecydowanie wyższy niż w latach minionych. Bardzo ważnym miejscem jest sala intensywnego nadzoru dla pacjentów wymagających ciągłej obserwacji i monitorowania ich stanu zdrowia po zabiegach operacyjnych.

Izba przyjęć

Nowa izba przyjęć podzielona została na gabinety przyjęć planowych i tak zwane gabinety przyjęć „ostrych” dla pacjentów, którzy przywożeni są karetkami pogotowia. Będą oni przyjmowani w specjalnie wydzielonej strefie izby przyjęć, która wyposażona jest w system monitorowania parametrów życiowych pacjenta. Dzięki zakupionemu sprzętowi na miejscu będzie można od razu wykonać zdjęcia RTG bez potrzeby transportowania pacjenta na inne odziały szpitala. Nowy podjazd dla karetek zaprojektowany jest tak, aby bez przeszkód mogły na nim pracować równocześnie minimum 2 karetki, a zespoły ratownicze miały na tyle dużo miejsca, aby w komfortowych warunkach przetransportować pacjentów do izby przyjęć.

Będzie dalszy ciąg inwestycji

W początkowej fazie przygotowań jest trzeci etap – dobudowanie nowego skrzydła, w którym znalazłby się m.in. nowy blok operacyjny. Na ten cel potrzeba ponad 20 mln zł. Podczas odbywającej się 29 maja 2018 r. XLV Sesji Rady Powiatu Radni zdecydowali o zapisaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na ten cel kwoty 12 milionów złotych (6 milionów w roku 2019 i 6 w roku 2020), a w przygotowaniu jest już projekt budowlany, który powstanie do końca września 2018 roku.

Tekst i zdjęcia: Jacek Sulewski

MS 13/2018, 26 lipca 2018