DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Gmina Michałowice liderem Mazowsza rankingu finansowego samorządów

Gmina Michałowice jest pierwszą gminą w województwie mazowieckim oraz piątą w Polsce w kategorii gmin wiejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego.

Ranking kondycji finansowej samorządów został opracowany przez niezależne, renomowane instytucje: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Sporządzony został według danych GUS z 2016 r. w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie (1559), gminy miejsko-wiejskie (616), gminy miejskie (237), miasta na prawach powiatu (66) i powiaty ziemskie (314).

Przy ich ocenie wzięto pod uwagę wskaźniki tj.: udział dochodów własnych w dochodach ogółem; relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem; udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem; obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; udział środków europejskich w wydatkach; relacja zobowiązań do dochodów ogółem  i  udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.  

 

W grupie 1559 gmin wiejskich najlepsze wyniki w rankingu uzyskały:

1.         Kobierzyce (woj. dolnośląskie)

2.         Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomorskie)

3.         Kleszczów (woj. łódzkie)

4.         Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie)

5.         Michałowice (woj. mazowieckie)

Wyniki rankingu zostały przedstawione podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów, który się odbył 26–27 kwietnia w Krakowie.

MS 13/2018, 26 lipca 2018