DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Bilet metropolitalny dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki


Już od września, mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z tańszych, długookresowych imiennych biletów ZTM do których dopłaci gmina. Dopłaty obejmą bilety normalne oraz ulgowe.

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców gmina Ożarów Mazowiecki od 1 września 2018 roku wprowadza bilet metropolitalny (tzw. Warszawską Kartę Miejską), na podstawie którego dokonywać będzie dopłat do długookresowych biletów imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego (tramwaje, autobusy, metro, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, autobusowe linie dowozowe typu „L”, a także w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD – pociągi Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej).

Prawo do nabycia biletu metropolitalnego przysługiwać będzie mieszkańcom gminy, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni rok czyli 2017 w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany wskazując w zeznaniu podatkowym gminę Ożarów Mazowiecki jako miejsce zamieszkania.

Od 1 sierpnia 2018 r. w Centrum Inicjatyw Społecznych w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 292 uruchomiony  zostanie Punkt personalizacji Warszawskiej Karty Miejskiej. Wyrobienie nowej karty jest jednym z  warunków korzystania ze zniżek. Punkt będzie czynny w godz. 12.00–20.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Ważne: Doładowanie biletu ze zniżką możliwe będzie od 1 września 2018 r. wyłącznie w Punktach Obsługi Pasażera w Warszawie, których pełen wykaz dostępny jest na stronie ww.ztm.waw.pl

Szacowany koszt dopłat w 2018 r. dla mieszkańców gminy wyniesie około 240 tys. zł, w 2019 roku będzie to już kwota około 720 tys. zł (środki pochodzić będą z budżetu gminy).

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

MS 13/2018, 26 lipca 2018

Personalizacja Warszawskiej Karty Miejskiej

Co należy zrobić:

1) Przyjść do Punktu personalizacji Warszawskiej Karty Miejskiej (WKM),


2) Okazać do wglądu dowód osobisty oraz jeden z poniższych dokumentów:

  • pierwsza strona złożonego PIT-u za 2017 rok ze stemplem Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany poświadczająca rozliczenie podatku lub

  • urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO lub

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany potwierdzające złożenie zeznania PIT z 2017 ze wskazaniem Gminy Ożarów Mazowiecki jako miejsca zamieszkania.

3) Udostępnić zdjęcie w formie cyfrowej (format JPG) lub analogowej (wydrukowane zdjęcie).      
Zdjęcie powinno spełnić następujące wymagania: kolorowa fotografia, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Uwaga: Po wydaniu spersonalizowanej WKM zdjęcie zostanie usunięte.

        
Ważne: Wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla dziecka uczącego się do 21 roku życia lub studenta do ukończenia 26 roku życia (w przypadku nie osiągania przez studenta dochodu) powinien być podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego oraz dodatkowo należy okazać do wglądu ważną legitymację uczniowską/studencką i dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (np. akt urodzenia dziecka, postanowienie sądu).


4) Odebrać spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską.

5) Doładować wybrany imienny bilet długookresowy na spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.

Ważne: doładowanie będzie możliwe od 1 września 2018 r.